OGŁOSZENIE

Blisko 15 mln zł – to wartość umów podpisanych z jednostkami ochrony zdrowia podległymi samorządowi województwa z przeznaczeniem na inwestycje. 2 mln zł trafią także do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego
Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego

„To są pierwsze umowy na nowe zadania w 2019 r. Największe pieniądze – 6 mln zł trafi do Gorzowa na rozbudowę radioterapii o hematologię. Natomiast szpital w Zielonej Górze będzie modernizował centrum onkologii za 3,3 mln zł. Zwracamy się także w stronę osób starszych i przygotowujemy infrastrukturę pod oddziały geriatrii” – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorząd województwa zgodnie z przyjętym planem realizuje kolejne inwestycje w jednostkach ochrony zdrowia. Z początkiem roku przekazał na ten cel środki w wysokości blisko 15 mln zł. Jednak, jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, to nie jedyne inwestycje:  – „Szpitale realizują zadania, na które umowy podpisane zostały wcześniej. Największe realizowane są w Szpitalu Uniwersyteckim. Możemy obserwować jak postępują prace związane z budową Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Szpital realizuje także termomodernizację budynku za blisko 40 mln zł. W tej chwili staramy się realokować środki w ramach RPO L-2020 i przystąpić do modernizacji Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Podobnie działania podejmujemy w Gorzowie. Tam też chcielibyśmy zrealizować projekt termomodernizacji” – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

WIDEO

Największe środki w ramach podpisanych umów trafią do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na rozbudowę lecznicy o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii. Kwota zadania to 6 mln zł.
„Modernizacja pozwoli sprostać wymaganiom dotyczącym miejsc świadczących usługi intensywnej opieki medycznej. Inwestycja zespoli część hematologiczną z oddziałem radioterapii i jednocześnie powiększy oddział pediatryczny i chirurgii dziecięcej” – tłumaczył prezes Jerzy Ostrouch.

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze trafi 3,4 mln zł, które przeznaczone zostaną na modernizację Budynku L – Onkologii.
„Ta umowa to przykład dużej konsekwencji samorządu województwa w zakresie wsparcia szpitala uniwersyteckiego. To jest niezwykle ważna inwestycja, ponieważ obecnie ciężko chorym pacjentom nie możemy zapewnić komfortowych warunków. Konieczność modernizacji i doposażenia była więc duża. Dzięki dotacji powstanie dzienny oddział chemioterapii, poradnie onkologiczne, poszerzymy ofertę poradni genetycznej. Jestem przekonany, że to zapewni dobrą i na wysokim poziomie opiekę” – wyjaśnił prezes Marek Działoszyński.

Inwestować będą także mniejsze szpitale. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu za 2 mln zł modernizować będzie budynek przeznaczony na oddział geriatryczny.
„Wychodzimy naprzeciw potrzebom starzejącego się społeczeństwa. Przygotowujemy infrastrukturę i podejmujemy starania o kontrakt z NFZ” – wyjaśniała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Prezes jednostki Katarzyna Lebiotkowska podkreślała, że szpital jest organizacyjnie i kadrowo przygotowany do świadczenia usług zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

 2 mln zł trafią także do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
Za tę kwotę szpital zmodernizuje pomieszczenia Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej.
Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie, Sulechowie oraz SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (wkład własny dla SdNiPCh) Obecnie Szpital boryka się z brakami w infrastrukturze informatycznej, nie ma odpowiednich zabezpieczeń zapewniających stabilność systemu informatycznego. Tym samym – nie ma możliwości wprowadzenie e-usług. Inwestycja pozwoli na doposażenie Szpitala w infrastrukturę sprzętową (serwery, macierze dyskowe, oprogramowanie). Projekt polegać będzie m.in. na dostosowaniu systemów informatycznych u wszystkich uczestników projektu do poziomu technologicznego, który umożliwi realizację e-usług, w tym wymianę danych pomiędzy placówkami. Wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej zagwarantuj ciągłą pracę systemów informatycznych. Wdrożone zostaną też mechanizmy ochrony danych.
Dotacja: 330 959 zł Zakres: zakup sprzętów (zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie).

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

„To” – jak wyjaśniła dyrektor Ewa Nowak–Lewicka„obiekt przeznaczony na działalność uruchomionego w grudniu ubiegłego roku Centrum Psychiatrii. Szpital otrzymał także 330 tys. zł na realizację e-usług. Drugi z Lubuskich szpitali psychiatrycznych w Ciborzu otrzymał 200 tys. zł  na adaptację pomieszczeń w budynku nr 3 na aptekę szpitalną.”

Środki na inwestycje zyskały także dwie Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego – w Zielonej Górze (500 tys. zł) oraz w Gorzowie Wlkp. (400 tys. zł). Obie jednostki dzięki temu wzbogacą się o nowe ambulanse.

Jak podkreślał podczas uroczystości podpisania umów senator Waldemar Sługocki, te inwestycje po raz kolejny potwierdzają, że Lubuskie powinno być wzorem dla innych regionów w zakresie zrządzania ochroną zdrowia oraz dbania o jej jakość. – „To zasługa państwa zarządzających jednostkami, ciężkiej pracy i wrażliwości pani marszałek. Dzięki tym inwestycjom – my, jako pacjenci – możemy się czuć bezpiecznie” – podkreślał senator.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię