W Ośrodku Wypoczynkowym „Karina” w Pszczewie 17-19 czerwca br. obradowali delegaci z całego kraju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia na Zjeździe Krajowym połączonym z konferencją szkoleniową nt. „Polityka państwa wobec instytucji stacjonarnych pomocy społecznej tj. domów pomocy społecznej”. Moderatorem konferencji, jak również organizatorem konferencji był Bogdan Macina – prezes Zarządy Regionu Lubuskiego.

Przybyłych delegatów serdecznie powitał Wacław Kerpert  – Prezes Zarządu Głównego OSOiMPSiOZ. Wśród obecnych byli m.in. Marek Rafał – Wiceprezes Zarządu Głównego, Ewa Bombała – Sekretarz Zarządu Głównego, Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Prasy i Pomocy Społecznej, Grażyna Jelska – Dyrektor wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Elżbieta Górna – Dyrektor PCPR w Międzyrzeczu.

G. Jagielska i E. Górna w formie multimedialnej przedstawiły aktualny stan w DPS powiatu i województwa w różnych podziałach (wiekowych, niesprawności fizycznej, intelektualnej, typów domów i podziału miesjc). Ponieważ na sali konferencyjnej delegaci z reguły byli dyrektorami DPS-ów, mogli porównać swoje dane z prezentowanymi. Po wystąpieniu przedstawicielki ministerstwa, która przekazała informacje, nt. postępu prac projektowych i legislacyjnych w wielu aspektach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem DPS.
Dyskusja została przeniesiona na okres późniejszy, co było słusznym posunięciem, gdyż J. Pawlak osobiście docierała do każdego z delegatów i pinie notowała uwagi. Co było bardzo pozytywnym zaskoczeniem.

Gdy emocje nieco opadły prezes ZG oczytał sprawozdanie, przybyła skarbnik, która złożył sprawozdanie a przewodniczący Komisji Rewizyjnej również przedstawił sprawozdanie zwieńczone formułą o udzielenie absolutorium, co zostało jednogłośnie przez delegatów uchwalone. Sekretarz ZG przypomniała o istotnych sprawach funkcjonowania stowarzyszenia. Uroczysta kolacja, była ciekawą formą integracyjną i nawet mnie laikowi, dała możliwość poznania dotychczas nie znanych szerzej problemów z jakimi borykają się DPS-y.

FOTORELACJA

 

W drugim dniu zjazdu delegaci z regionów poruszali wiele spraw w dyskusji, która czasami przybierała ostry wymiar. Niby przepisy są dla wszystkich jednakowe, ale nie wszystkie regiony mają jednakowe warunki finansowe, także wsparcia ze strony samorządów. Okręg śląski, np. Gliwice są w dobrej kondycji finansowej. Duża aglomeracja i większe możliwości. Międzyrzecki powiat mający kilka DPS jest w pewnym sensie Kopciuszkiem. Prezes ZG przedstawił ciekawą koncepcję rozliczania kosztów opieki długoterminowej sprawowanej przez zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i Domy Pomocy Społecznej. Wszystko jednak w rękach ustawodawców.
Ciekawostką zjazdu był udział Hindusa Jahangira Mangalia – lekarza internisty wykształconego w Polsce i mieszkające go tu wiele lat, który wraz żoną prowadzi prywatny DPS na Mazowszu. Swoje możliwości i prezentacje przedstawiły firmy: Sani-Global z Torunia, Vermop z Czeladzi i Nilfisk z Pruszkowa.

O pracy i wynikach stowarzyszenia zainteresowanych odsyłam do stron internetowych OSOiMPSiOZ. Cieszy liczny udział delegatów z Lubuskiego w tym z naszego powiatu. Warto podkreślić rolę Bogdana Maciny – wieloletniego Prezesa Zarządu Regionu Lubuskiego (dyrektor DPS Rokitno 58), który wielokrotnie prezentował lubuskie środowisko na forum ogólnopolskim, jak również doskonale przygotował logistycznie ogólnopolski zjazd.


Tekst i zdjęcia: Lech Malinowski