24 czerwca (poniedziałek) o godzinie 11:00 przed budynkiem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie ul. Kaszubska 28 miało miejsce uroczyste posadzenia „Dębu Pamięci” dla uhonorowania aspiranta Straży Więziennej Władysława Mrówczyńskiego zamordowanego w 1940 roku w Twerze.

St. strażn. SW Władysław MRÓWCZYŃSKI s. Wawrzyńca i Katarzyny
st. strażn. SW Władysław MRÓWCZYŃSKI s. Wawrzyńca i Katarzyny z Piotrowskich, ur. 27 X 1895 w Komratowie. W l. 1918–1922 w Armii gen. Hallera oraz WP. Od 1927 służbę pełnił w Więzieniu Karnym w Drohobyczu. We wrześniu 1939 kier. młyna i piekarni przy więzieniu. Odzn. BKZ, MN, MPzaW, MDzON.

Władysław Mrówczyński był aspirantem Straży Więziennej w Zakładzie Karnym w Drohobyczu. W latach 1918-1922 pełnił służbę w Wojsku Polskim w Armii Hallera. Za swoje zasługi został odznaczony między innymi Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Brązowym Krzyżem Zasługi.
Od 1927 pełnił służbę w Więzieniu Karnym w Drohobyczu. We wrześniu 1939 roku pełnił funkcję kierownika więziennego młyna i piekarni.
Aresztowany w dniu 8 października 1939 r. w Drohobyczu. Był więziony w obozie w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje.

W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele lokalnych władz publicznych i samorządowych, szefowie służb mundurowych województwa zachodniopomorskiego oraz rodzina zamordowanego funkcjonariusza.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: mjr Sebastian Matuszczak/


W swoim wystąpieniu Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie płk Piotr Warenik powiedział :
– „Jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, że w roku jubileuszu 100- lecia powstanie Służby Więziennej, która jest kontynuatorką i spadkobierczynią dokonań Straży Więziennej możemy uczcić pamięć funkcjonariusza, który pozostał do końca wierny złożonemu ślubowaniu i nie opuścił powierzonego mu posterunku, nawet za cenę własnego życia.

Niech świadectwo życia aspiranta Władysława Mrówczyńskiego będzie dla nas przykładem i drogowskazem w codziennej służbie i życiu prywatnym

Cześć Jego pamięci”. 

Program edukacyjny „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Głównym celem tej inicjatywy jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie 21 473 Dębów Pamięci. Każde z drzew będzie upamiętniało jedną zamordowaną osobę, stanie się swoistym żywym pomnikiem.

Program „Katyń… ocalić od zapomnienia” stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o historii, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych. Ma zachęcać do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

 


Tekst i zdjęcia: mjr Sebastian Matuszczak
Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Szczecinie