OGŁOSZENIE

psp logo
Państwowa Straż Pożarna ogłasza się nabór firm transportowych i przewoźników do przewozu uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych znajdujących się na terenie Polski do miejsc pobytu wskazanych przez koordynatorów Państwowej Straży Pożarnej.

Państwowa Straż Pożarna zwróciła się z apelem do firm transportowych i przewoźników! Potrzebne wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski. PSP zapłaci przewoźnikom za transport uchodźców z Ukrainy.

Potrzebne jest wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy, z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski.

Koszty obsługi przez firmy transportowe zostaną pokryte przez Państwową Straż Pożarną.

Poniżej znajduje sie procedura zaangażowania firm transportowych oraz dane do punktów kontaktowych na terenie poszczególnych województw.

Procedura zaangażowania firm transportowych i przewoźników do wsparcia w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski

Z uwagi na rosnące potrzeby transportowe ustala się następujący sposób postępowania w zakresie zaangażowania firm transportowych i przewoźników do wsparcia transportu uchodźców z Ukrainy realizowanego przez Państwową Straż Pożarną.

Ogłasza się nabór firm transportowych i przewoźników do przewozu uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych znajdujących się na terenie Polski do miejsc pobytu wskazanych przez koordynatorów Państwowej Straży Pożarnej.

Autokary powinny zapewnić przewóz co najmniej 45 osób. Wyżywienie i zakwaterowanie kierowców zapewniają firma transportowa/przewoźnik.

Koszty wynikające z uszkodzeń pojazdów, ewentualnej dewastacji wnętrza autokarów lub ich awarii ponosi firma transportowa/przewoźnik.

Ustalono następującą stawkę transportową za autokary powyżej 45 osób:

  • do 100 km 800 zł netto
  • powyżej 100 km według stawek rynkowych

Uruchamia się telefoniczne punkty kontaktowe w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla zainteresowanych firm transportowych i przewoźników. Numery telefonów dostępne są na stronach internetowych tych komend.

Telefoniczne punkty kontaktowe czynne będą w godzinach od 8:00 do 20:00 począwszy od dnia 6 marca 2022 roku i przeznaczone są do zebrania danych kontaktowych i zasobów firm transportowych, które podejmą się zlecenia przewozu uchodźców.

Po dokonanej analizie zgłoszeń w oparciu o bieżące potrzeby będą wybierane firmy transportowe i przewoźnicy, którym zostanie zlecony transport.pomoc dla ukrainy 001

Transport będzie realizowany na podstawie zlecenia

Odpłatność za wykonanie przewozu będzie zrealizowana po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatnikiem będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zlecenia wystawionego przez PSP.

Zainteresowani proszeni są o kontakt:

Województwo lubuskie:

572 435 750

509 476 651

gorzow_w_kw@chmura.straz.gov.pl


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię