OGŁOSZENIE

Trwa nabór wniosków do II edycji „WzMOCnij swoje otoczenie” – programu grantowego organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Ze względu na pandemię koronawirusa inicjatywa potrwa do końca roku.

O granty społeczne mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe w gminach: Lubiszyn, Krzeszyce, Bledzew, Międzyrzecz i Pszczew. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Energetyczne S.A. jako właściciel 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach,
w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne. Na terenie ponad 70 z nich organizowana jest II edycja ogólnopolskiego programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Program obejmuje 5 gmin z województwa lubuskiego: Lubiszyn, Krzeszyce, Bledzew, Międzyrzecz oraz Pszczew.

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Pomysły na projekty mogą zgłaszać samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Ich inicjatywy mogą być zgłoszone w pięciu kategoriach:

  • Zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem
  • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej
  • Oświata
  • Środowisko
  • Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.Projekty można zgłaszać do 30 listopada 2020 r. Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, a realizacja przyznanych grantów powinna nastąpić do końca roku. Budżet programu na terenie całego kraju wyniesie ok. 2 mln złotych.

„Zdecydowaliśmy się na zmianę formuły z konkursu na program, aby móc lepiej zareagować na potrzeby lokalnych społeczności w tym trudnym czasie. W zeszłym roku otrzymaliśmy w sumie 284 zgłoszenia. 88 z nich wybraliśmy do realizacji, a wśród nich był jeden projekt z gminy Lubiszyn, które nagrodziliśmy grantem w wysokości 20 tysięcy złotych” – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE. – „Także w tym roku zależy nam, by projekty, które wesprzemy, wprowadzały pozytywne i trwałe zmiany w tutejszej społeczności i jednocześnie służyły przez długie lata. Poprzez program „WzMOCnij swoje otoczenie” chcemy stale przesyłać dobrą energię pomocy i społecznego zaangażowania, służąc mieszkańcom i sąsiadom naszych inwestycji” – dodaje.

W ubiegłym roku dzięki grantom przyznanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na terenie województwa lubuskiego powstał ogród o powierzchni 600m2 z altaną, stolikami i roślinnością, budkami lęgowymi, karmnikami, poidełkami i domkami dla owadów. Nowe miejsce zostało także wyposażone w elementy edukacyjne takie jak przyrządy meteorologiczne i tablice informacyjne. Zwycięski pomysł był wdrażany we współpracy z samorządem, mieszkańcami i lokalnymi organizacjami. Dzięki takiemu podejściu tego typu projekty mogą być rozwijane także w kolejnych latach.

Kontakt do Biura Prasowego programu:
Olga Walentynowicz
tel. +48 791 398 282
media@wzmocnijotoczenie.pl

*  *  *

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię