Grupa PRO Świebodzin i władze samorządowe gminy Świebodzin zostali laureatami nagrody „Super Samorząd 2018”. Jury nagrody doceniło uruchomienie na terenie gminy programu grantowego dla dzieci i młodzieży pn. Masz Głos.

Super Samorząd 2018
W piątek na Zamku Królewskim wręczono nagrody „Super Samorząd 2018” siedmiu spośród piętnastu inicjatyw z całej,
Polski.

W piątek na Zamku Królewskim wręczono nagrody „Super Samorząd 2018” siedmiu spośród piętnastu inicjatyw z całej Polski. Co jest wyjątkowego w nagrodzie „Super Samorząd”? Jest to wyróżnienie przyznawane za współpracę pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Za umiejętność kompromisu, rozmowy i wspólne pozytywne wpływanie na miejsce zamieszkania.
Wśród laureatów jest także grupa PRO  Świebodzin, która doprowadziła do uruchomienia w gminie  program grantowy Młodzież Ma Głos, w którym uczniowie będą zgłaszać projekty i decydować, które z nich zostaną sfinansowane.

  Mamy głos nie tylko w wyborach
Grupę PRO Świebodzin i pozostałych laureatów nagrody „Super Samorząd 2018” łączy nie tylko społeczne zaangażowanie i udana współpraca z samorządem. Zostali oni wyłonieni spośród 343 uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos. Organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego akcja działa od 2002 roku. Każda edycja trwa około 10 miesięcy. W tym czasie uczestnicy realizują działania przy wsparciu ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Lokalnym koordynatorem akcji było Stowarzyszenie POLITES ze Szczecina. Uczestnicy mogą brać udział w bezpłatnych szkoleniach oraz zasięgać porad w zakresie sposobów rozwiązywania lokalnych problemów, metod aktywizacji społeczności lokalnej oraz narzędzi współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a samorządem. Celem akcji jest zwiększanie zaangażowania w życie publiczne na poziomie lokalnym oraz promowanie dobrych praktyk w relacjach pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a samorządami.

– Mamy nadzieję, że tytuł „Super Samorządu” dla gminy Świebodzin zachęci także inne samorządy w województwie lubuskim do podejmowania dialogu z mieszkańcami i mieszkankami, wsłuchiwania się w ich głos i wspierania oddolnych inicjatyw.

Tegoroczna nagroda „Super Samorząd” ma szczególne znaczenie ze względu na zbliżające się wybory samorządowe – wielki test dla lokalnych władz. We wrześniu ruszy natomiast nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos, której uczestnicy będą mieli szansę na tytuł „Super Samorządu” już za rok.

  Lista laureatów nagrody „Super Samorząd 2018”

dolnośląskie

Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „KRUSZYNKA” oraz władze gminy Stronie Śląskie

kujawsko-pomorskie

Fundacja TRYBIK oraz władze gminy Obrowo i władze gminy Lubicz

lubuskie

Nieformalna grupa PRO Świebodzin oraz władze gminy Świebodzin

podkarpackie

Fundacja Prawnikon oraz władze Rzeszowa

pomorskie

Stowarzyszenie Głos Kociewia oraz władze Starogardu Gdańskiego i władze Powiatu Starogardzkiego

warmińsko-mazurskie

Sołtysi i sołtyski z gminy Węgorzewo oraz władze gminy Węgorzewo

Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego, Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz władze gminy Barczewo.

Cóż, nie pozostaje nic innego jak pogratulować sąsiadom. Być może w niedalekiej przyszłości jakaś inicjatywa z terenu Ziemi Międzyrzeckiej zorganizowana przez organizację, lub samorząd także zostanie dostrzeżona na arenie krajowej? Niewątpliwie było by wszystkim miło o czymś takim przeczytać.