OGŁOSZENIE

kontrola wielkopolska zakazy 004
Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że od 25 czerwca 2021 r. do ostatniej niedzieli wakacji obowiązują na polskich drogach weekendowe ograniczenia w ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton …

Materace, meble, palety i inne artykuły niepodlegające wyłączeniu z zakazów ruchu dla pojazdów o DMC powyżej 12 ton przewożono trzema ciężarówkami, które skontrolowali inspektorzy lubuskiej, lubelskiej i wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Jeden z kierowców okazał dokument poświadczający, że wykonuje przewóz w ramach działalności pocztowej. Zamiast przesyłek w naczepie znajdowały się meble i palety. Wykryto też inne naruszenia.

W niedzielę (27 czerwca), na krajowej 92-ce w Wilkowie koło Świebodzina patrol lubuskiej ITD zatrzymał do kontroli polską ciężarówkę, którą wykonywano transport mimo obowiązywania zakazu ruchu. Kierowca przewoził materace z Polski do Niderlandów. Inspektorzy stwierdzili, że pojazd ten nie powinien w tym czasie poruszać się po polskich drogach. Okazało się również, że ciągnik siodłowy od około miesiąca nie miał ważnych badań technicznych, a kierowca używał w tachografie karty należącej do innego szofera.

Z kolei w piątek (25 czerwca), na krajowej „dwójce” w Worońcu koło Białej Podlaskiej inspektorzy lubelskiej ITD zatrzymali do kontroli polską ciężarówkę, którą prowadził obywatel Białorusi. I tym razem kierowca złamał obowiązujący zakaz ruchu dla pojazdów o DMC powyżej 12 ton. W tachografie znajdowała się karta należąca do innego kierowcy. Gdy kontrolerzy odtworzyli faktyczny czas pracy szofera okazało się, że przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu o 3 godz. i 12 min. oraz skrócił dzienny czas odpoczynku o 2 godz. i 12 min.

Również w piątek (25 czerwca) wielkopolscy funkcjonariusze ITD zatrzymali do kontroli zestaw, który w tym okresie nie powinien poruszać się po drogach. Na początku kierowca twierdził, że nie podlega weekendowym zakazom w ruchu. Okazał dokument, z którego wynikało, że może realizować przewóz w ramach działalności pocztowej, stanowiącej znaczną część ładunku. Gdy inspektorzy zajrzeli do wnętrza naczepy okazało się, że zamiast przesyłek pocztowych były w niej meble i palety. Kierowca przyznał, że przedstawiona na początku kontroli drogowej wersja była pomysłem szefa.

Kierowców ukarano mandatami i zakazano im dalszej jazdy do momentu zakończenia obowiązywania zakazów. Wobec przewoźników i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach wszczęto postępowania administracyjne. Grożą im kary pieniężne.

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że od 25 czerwca 2021 r. do ostatniej niedzieli wakacji obowiązują na polskich drogach weekendowe ograniczenia w ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Nie dotyczą one m.in. autobusów, pojazdów przewożących lekarstwa, artykuły szybko psujące się, paliwa oraz żywe zwierzęta.

Warto przypomnieć, że pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton, które nie są zwolnione z obowiązujących zakazów, nie mogą poruszać się po drogach:

  • w piątki od godz. 18:00 do 22:00,
  • w soboty od godz. 8:00 do 14:00,
  • w niedziele od godz. 8.00 do 22:00.

Z ograniczeń tych zwolnione są określone grupy pojazdów, np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta. Swobodnie po drogach mogą przemieszczać się również pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii czy skutków klęsk żywiołowych. Ograniczenia w ruchu nie obejmują również:

  • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
  • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów, które nie muszą stosować się od ograniczeń, został wskazany w rozporządzeniu ministra transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Zakazy ruchu dla ciężarówek o masie przekraczającej 12 ton ustanowione są w celu poprawy przepustowości dróg w dniach, w których panuje wzmożony ruch samochodów osobowych. Przedsiębiorcy oraz kierowcy wykonujący przewozy towarów pojazdami ciężarowymi powinni zaplanować pracę w sposób, który umożliwi dotarcie do miejsca docelowego przed rozpoczęciem obowiązywania zakazu.


Na podstawie informacji prasowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię