OGŁOSZENIE

nielegalny kabotaż 001
Miejsce kontroli litewskiego zestawu ciężarowego przy autostradzie A2 koło Rzepina. W trakcie standardowych czynności kontrolnych inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili wykonywanie nielegalnego przewozu kabotażowego.

Skierowaniem litewskiej ciężarówki na wyznaczony parking strzeżony zakończyła się rutynowa kontrola na autostradzie A2 koło Rzepina. Inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili wykonywanie nielegalnego przewozu kabotażowego. Zagranicznego przewoźnika czeka postępowanie zagrożone wysoką karą pieniężną.

W środę (17 maja), na autostradzie A2 koło Rzepina, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli ciągnik siodłowy z podpiętą naczepą. Zestaw należał do litewskiej firmy. Z dokumentów przewozowych wynikało, że wykonywany jest transport kabotażowy – przewóz rzeczy pojazdem zarejestrowanym poza granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Polski. Przewóz taki jest dozwolony, ale tylko pod pewnymi warunkami.
W tym przypadku nie zostały one spełnione. Kierowca powinien okazać do kontroli dokumenty potwierdzające wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego przewozu kabotażowego. Kontrolowany kierowca nie okazał tych dokumentów. W trakcie rozmowy z inspektorami wyjaśnił tylko, że dzień wcześniej wjechał do Polski z Litwy bez ładunku.

Za stwierdzone naruszenie przepisów prawa regulujących rynek transportowy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Litewski przedsiębiorca wpłacił 12 000 zł kaucji na poczet przewidywanej kary. W tym przypadku, po zakończonej kontroli, kierowca ciężarówki nie mógł odjechać z punktu kontrolnego do miejsca docelowego rozładunku. Zestaw skierowano na wyznaczony parking strzeżony. Będzie mógł odjechać z niego dopiero po przekazaniu ładunku przewoźnikowi uprawnionemu do wykonania tego przewozu.


Źródło informacji: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię