dziennik budowy 001
Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpowiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych parametrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu …
Foto: GUNB

27 stycznia rusza Elektroniczny Dziennik Budowy, który jest przełomem dla cyfryzacji w budownictwie. Dziennik Budowy można prowadzić w aplikacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Z aplikacji można skorzystać na komputerze w każdej przeglądarce internetowej. EDB jest dostępny pod adresem: https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Można także pobrać darmową wersję mobilną EDB ze sklepów Google’a i AppleStore. Aplikacja powstała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, w oparciu o nowe przepisy prawa budowlanego i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

 – „Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Dlatego zdecydowaliśmy się na cyfryzację dziennika budowy. Elektroniczny Dziennik Budowy jest gwarancją rzetelnego i wiarygodnego prowadzenia dokumentacji budowlanej” – mówi Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową. Inwestorzy i kierownik budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:

   • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
   • powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
   • wygodne śledzenie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
   • automatyczne umieszczanie wymaganych przepisami wpisów,
   • korygowanie wpisów,
   • prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpowiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych parametrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku dużych inwestycji, możemy szybko odnaleźć interesujący nas wpis. Prowadzenie dziennika budowy w systemie EDB polega również na powierzaniu w funkcji uczestnikom procesu budowlanego oraz geodecie, którym inwestor bądź kierownik budowy ustala ramy czasowe ich pracy.

Aby założyć konto w EDB należy: 

   • wejść na stronę: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl
   • kliknąć „zaloguj” – nastąpi przekierowanie do usługi Węzła Krajowego na login.gov.pl
   • wybrać jedną z metod uwierzytelnienia – profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna
   • podać adres e-mail do kontaktu i potwierdzić w poczcie rejestrację

Więcej informacji: www.gunb.gov.pl


Źródło informacji: GUNB

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka