OGŁOSZENIE

13 maja 2019 r. w sali widowiskowo-sportowej MOSiW odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów SP-6 z oddziałami gimnazjalnymi. Uczniów czterech klas gimnazjalnych i dwóch ósmych.

Rozpoczęto tradycyjnie polonezem, następnie wprowadzony został sztandar byłego Gimnazjum nr 2. Przy dźwiękach hymnu narodowego, a potem hymnu miasta wciągnięto stosowne flagi. Pożegnano sztandar, który został odprowadzony. Nie ma Gimnazjum, nie ma gimnazjalistów – nie ma sztandaru. A nawet nazwy szkoły.

Uroczystość przemiennie prowadzili: Julia Dajworska i Karol Czepani. Goście, a było ich sporo (w tym bardzo liczni przedstawiciele władz samorządowych miasta): zostali serdecznie przywitani. Pierwszy do absolwentów przemówił Remigiusz Lorenz – burmistrz miasta, następnie głos zabrał Krzysztof Marzec – dyrektor szkoły.

Dyplomy za zaangażowanie w pracę w Samorządzie Uczniowskim wręczała opiekun samorządu – Joanna Nowak. Otrzymali je: Katarzyna Pawłowska, Magdalena Kozłowska, Zuzanna Nowak, Julia Dubaniowska, Wiktoria Andrzejczak, Weronika Płomińska i Igor Dębski.

Dyplomy za zaangażowanie na rzecz potrzebujących w ramach szkolnego wolontariatu wręczała – Iwona Żmuda. Otrzymali je: Weronika Spyra, Anna Woźniak, Alicja Czepułkowska, Zuzanna Puls, Wiktoria Andrzejczak, Sara Basińska, Aleksandra Muchajer, Natalia Nowicka, Bogna Utrata  i  Amelia Wichrowska.

Za zaangażowanie, kreatywność, inicjatywę w realizacji innowacji pedagogicznej „Młodzi przedsiębiorcy” oraz udział w konkursie na najlepsze szkolne miniprzedsiębiorstwo w roku szkolnym 2018/2019 certyfikaty prezesom o wiceprezesom wręczyła – Barbara Sieczka.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Lech Malinowski/


Statuetki będące wyróżnieniami za osiągnięcia sportowe oraz godne reprezentowanie szkoły na arenach sportowych wręczyli nauczyciele wychowania fizycznego – Agnieszka Boguta, Anna Janusz, Jolanta Lorenz  i Łukasz Iwiński Otrzymali je: Magdalena Kozłowska, Anna Kruk, Filip Kudliński, Jagoda Lachman, Jakub Skrzek, Mateusz Sycz, Wojciech Śmigiel, Piotr Kiełczewski, Adam Makarewicz, Remigiusz Musialski, Mateusz Szczęsny, Sławomir Turos, Jakub Wasilewski, Anna Wiśniewska, Michał Durkalec, Martyna Górna, Kacper Szaroszyk, Natalia Wenerska, Patryk Domański, Dawid Kindzierski, Damian Kostelecki, Klaudia Szymkowiak, Bogna Utrata i Szymon Rybakowski. Ośmioklasiści – Paulina Denczyk, Weronika Płomińska i Igor Dębski.

Nagrody Burmistrza Międzyrzecza wręczał Remigiusz Lorenz. Otrzymali je finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich i konkursów przedmiotowych: Julia Dajworska, Nikodem Latuszek, Krystyna Pawłowska, Kacper Wik, Bartłomiej Wysocki.

Zaświadczenia laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych przez i pod patronatem Lubuskiego Kurator Oświaty wręczała – Elżbieta Jarmolińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Izabella Korejwo, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty. Otrzymali je: Sandra Boryczewska, Julia Dajworska, Nikodem Latuszek, Katarzyna Pawłowska, Sławomir Turos, Kacper Wik, Anna Maria Wiśniewska i Bartłomiej Wysocki.

Nagrody Rady Rodziców i Dyrekcji SP-6 dla wyróżniających się absolwentów wręczał Robert Czepanis, przewodniczący Rady Rodziców i dyrektor Krzysztof Marzec.

Dyplomy „Talent” przyznane Uchwałą Rady Pedagogicznej wręczali Krzysztof Marzec wraz ze swoją zastępczynią Marią Antonowicz. Otrzymali je: Julia Dajworska, Filip Kudliński, Anna Kruk, Jagoda Lachman, Zuzanna Nowak, Krystyna Pawłowska, Jakub Skrzek, Sandra Boryczewska, Kamil Jaszcyszyn, Adam Makarewicz, Remigiusz Musialski, Jakub Wasilewski, Anna Maria Wiśniewska, Filip Witkowski, Nikodem Latuszek, Weronika Wnęk, Kacper Wik, Szymon Ziębakowski. Ośmioklasiści:  Igor Dębski i Bartłomiej Wysocki.

Ta sama para wręczała tytuły „Wzorowy Uczeń” przyznane Uchwała Rady Pedagogicznej. Otrzymali je: Julia Dajworska, Hanna Dudczak, Magdalena Kozłowska, Anna Kruk, Maja Kulesza, Jagoda, Lachman, Zuzanna Nowak, Katarzyna Pawłowska, Sandra Boryczewska, Zuzanna Butkiewicz, Julia Dubaniowska, Martyna Janicka, Kamil Jaszczyszyn, Anna Maria Wiśniewska, Anna Woźniak, Sara Basińska, Kacper BrzozowskiAleksandra Muchajer, Bogna Utrata, Kacper Wik. Ośmioklasiści:  Weronika Płomińska, Karol Czepanis, Różą Trochanowska  i  Bartłomiej Wysocki.

Absolwenci klas gimnazjalnych otrzymali z rąk swoich wychowawców klas (Monikę Kuczejko, Grażynę Korowacką, Barbarę Sieczkę, Agatę Hofmann, Sylwię Kurek i Danutę Kanicką) Certyfikat Absolwent SP-6 w Międzyrzeczu.

Dyrekcja o grono pedagogiczne wyróżnieniami uhonorowali Listami Gratulacyjnymi rodziców tegorocznych absolwentów. Otrzymali je z rąk dyrekcji szkoły: Izabela i Wiesław Dajworscy, Renata i Jarosław Dudczak, Dorota Kozłowska i  Mariusz Zaremba, Elżbieta i Piotr Kruk, Karolina i Krzysztof Kulesza, Joanna i Jarosław Nowak, Czesława i Andrzej Pawłowscy, Marlena Diedtrich, Ewa i Witold Butkiewiczowie, Halina i Juliusz Dubaniowscy, Anna i Artur Janiccy, Elwira i Arkadiusz Jaszczyszynowie, Beata i Marek Wiśniewscy, Agnieszka Kajtaniak, Ewa i Cezary Latuszkowie, Kalina i Mariusz Basińscy, Izabela i Krzysztof Brzozowscy, Małgorzata i  Łukasz Muchajer, Małgorzata i Leszek Utratowie, Jolanta i  Zdzisław Wik, Agnieszka i  Krzysztof Płomińscy, Lucyna i Robert Czepanisowie, Agnieszka i Roman Trochanowscy, Jolanta i  Ireneusz Wysoccy.

Wręczono podziękowania dla rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły, które otrzymali: Marta i Wojciech Kudlińscy, Anna Skrzek, Katarzyna i  Andrzej Śmigiel, Halina Dubaniowska, Anna Janicka, Honorata Musialska, Małgorzata Gralewska, Dominika Puls, Kalina Basińska, Joanna Jędrachowicz, Ewa Nowicka, Anna Ludwiczak, Anna Kuchta, Anna Zych, Lucyna i Robert Czepanisowie, Magdalena i Robert Dębscy, Ewa Górniak.

W imieniu wychowawców głos zabrała Danuta Kunicka, a w imieniu absolwentów Bogdan Utrata. W imieniu klas VII głos zabrała Julia Skała, w imieniu rodziców – Wojciech Kudliński. Następnie absolwenci wręczyli kwiaty nauczycielom, gościom, rodzicom.

W części artystycznej zagrał i zaśpiewał zespół muzyczny, co raz nagradzany brawami. Absolwenci przedstawili „Dziady” w wersji szkolnej, za wyjątkiem tytułu nic nie mającego spektaklu ze znanym wieszczem.

Uroczystość zwieńczył Krzysztof Marzec – Birety w górę! I poleciały …


Tekst i zdjęcia: Lech Malinowski

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię