OGŁOSZENIE

Laureaci nagrody Super Samorząd 2019Przejażdżka władzy po lokalnych wertepach? A może spotkania burmistrza z mieszkańcami w kawiarence obywatelskiej lub diagnoza gminy pod kątem potrzeb osób starszych? Wprowadzanie pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu we współpracy z lokalnymi władzami jest możliwe – nagrodę Super Samorząd otrzymują Ci, którzy zrobili to najskuteczniej. W piątek, 7 czerwca, podczas uroczystej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji nagrody.

Jury uhonorowało tytułem Super Samorządu siedem spośród piętnastu nominowanych w tym roku do nagrody. Ich działania dotyczyły różnych zagadnień, jednak łączy je jedno – w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos udało się wprowadzić pozytywne zmiany w społeczności dzięki udanej współpracy z władzami samorządowymi. Aby docenić ten kluczowy element, bez którego osiągniecie celu nie byłoby możliwe, nagroda wręczana jest zarówno inicjatorom oddolnych działań (organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i innym podmiotom), jak i władzom lokalnym.

Przyznając nagrodę zarówno uczestnikom akcji Masz Głos, jak i władzom samorządowym, które z nimi współpracowały, staramy się zachęcać osoby sprawujące mandaty w lokalnych strukturach do otwartości na oddolne inicjatywy, promować dobre praktyki i pokazywać, że podmiotowe traktowanie mieszkanek i mieszkańców przynosi korzyść całej społeczności. Przypominamy jednocześnie, że samorząd to nie tylko władze, ale cała wspólnota – mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos z Fundacji Batorego.

 Kto został Super Samorządem?
W Bielsku-Białej koalicja organizacji pozarządowych „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” doprowadziła do poprawy warunków w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” zorganizowało cykl spotkań mieszkanek i mieszkańców z przedstawicielami władz oraz upiększyło fragment miejskiej przestrzeni.
Fundacja Lepsze Niepołomice otrzymała nagrodę za powołanie Niepołomickiego Alarmu Smogowego i działania – realizowane wspólnie z władzami – na rzecz czystości powietrza. W gminie Węgorzewo sołtyski i sołtysi skupieni w Forum Sołtysów „Gromada” dzięki dialogowi z władzą doprowadzili do zadbania o potrzeby mieszkanek i mieszkańców wsi i zmiany priorytetów budżetowych gminy w tym kierunku.
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” skutecznie działało na rzecz powołania Gminnej Rady Seniorów, angażując przy tym całą lokalną społeczność – także młodzież. W Konarzewie dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa i udanej współpracy z władzami powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. Z kolei w gminie Lichnowy Stowarzyszenie WitaLis doprowadziło do powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy, która prężnie i we współpracy z władzami aktywizuje lokalną społeczność.

Jury uhonorowało tytułem Super Samorządu siedem spośród piętnastu nominowanych w tym roku do nagrody. Ich działania dotyczyły różnych zagadnień, jednak łączy je jedno – w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos udało się wprowadzić pozytywne zmiany w społeczności dzięki udanej współpracy z władzami samorządowymi. Aby docenić ten kluczowy element, bez którego osiągniecie celu nie byłoby możliwe, nagroda wręczana jest zarówno inicjatorom oddolnych działań (organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i innym podmiotom), jak i władzom lokalnym.

 – „Przyznając nagrodę zarówno uczestnikom akcji Masz Głos, jak i władzom samorządowym, które z nimi współpracowały, staramy się zachęcać osoby sprawujące mandaty w lokalnych strukturach do otwartości na oddolne inicjatywy, promować dobre praktyki i pokazywać, że podmiotowe traktowanie mieszkanek i mieszkańców przynosi korzyść całej społeczności. Przypominamy jednocześnie, że samorząd to nie tylko władze, ale cała wspólnota” – mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos z Fundacji Batorego.

 Kto został Super Samorządem?
W Bielsku-Białej koalicja organizacji pozarządowych „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” doprowadziła do poprawy warunków w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” zorganizowało cykl spotkań mieszkanek i mieszkańców z przedstawicielami władz oraz upiększyło fragment miejskiej przestrzeni.

Fundacja Lepsze Niepołomice otrzymała nagrodę za powołanie Niepołomickiego Alarmu Smogowego i działania – realizowane wspólnie z władzami – na rzecz czystości powietrza. W gminie Węgorzewo sołtyski i sołtysi skupieni w Forum Sołtysów „Gromada” dzięki dialogowi z władzą doprowadzili do zadbania o potrzeby mieszkanek i mieszkańców wsi i zmiany priorytetów budżetowych gminy w tym kierunku. Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” skutecznie działało na rzecz powołania Gminnej Rady Seniorów, angażując przy tym całą lokalną społeczność – także młodzież.

W Konarzewie dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa i udanej współpracy z władzami powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. Z kolei w gminie Lichnowy Stowarzyszenie WitaLis doprowadziło do powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy, która prężnie i we współpracy z władzami aktywizuje lokalną społeczność.

  Werdykt jury i werdykt Internetu
Decyzję o tym, do kogo trafiła nagroda, podjęło jury w składzie: Mikołaj Cześnik (członek Zarządu im. Fundacji Batorego), Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego), Katarzyna Kubicka-Żach  (redaktor prowadząca sekcję Samorząd i administracja portalu Prawo.pl). Oprócz tego swojego zwycięzcę mogli wskazać internauci w plebiscycie internetowym. Ich wybór pokrył się z decyzją jury. I miejsce w plebiscycie zajęła inicjatywa „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” oraz władze Bielska-Białej. Nominacja ta otrzymała 153 głosy spośród 487 oddanych w plebiscycie. Plebiscyt internetowy Super Samorząd został zorganizowany w tym roku po raz pierwszy, sama nagroda natomiast została przyznana już po raz ósmy.

 Samorządność osiągnięciem demokracji
Podczas Gali w Zamku Królewskim nie zabrakło odniesień do rocznic, z którymi zbiegło się tegoroczne rozdanie nagród: 30-lecia polskiej demokracji, a także 30-lecia działalności Fundacji im. Stefana Batorego, która na różnych polach działa na rzecz umacniania i rozwoju społeczeństwa demokratycznego w Polsce.

 – „Samorządność jest wielkim osiągnięciem naszej demokracji. Jest ona fundamentem poczucia wspólnoty,  podmiotowości i szkołą odpowiedzialności obywatelskiej” – mówił Prezes Fundacji im. Stefana Batorego Aleksander Smolar podczas uroczystości.

 Wsparcie dla aktywnych lokalnie
Laureaci nagrody Super Samorząd udowadniają, że lokalna aktywność obywatelska może przynosić korzyści i prowadzić do rozwiązania problemów lub zrealizowania pomysłów na ulepszenie swojego otoczenia. Współpracując przypominają, że samorząd to wspólnota, a nie tylko urząd i że warto być otwartym na dialog i odrzucić podział „my” – mieszkanki i mieszkańcy oraz „oni” – władza.

Od 2006 roku Fundacja im. Stefana Batorego wspiera lokalną partycypację obywatelską w ramach akcji Masz Głos, szerząc wiedzę na temat samorządu, zapewniając wsparcie eksperckie oraz organizując szkolenia i spotkania dla aktywistek i aktywistów. W tej edycji akcji – zakończonej piątkową Galą – wzięło udział 334 uczestników z 227 miejscowości. We wrześniu zostanie ogłoszony nabór do akcji Masz Głos 2019/2020.

  Laureaci nagrody „Super Samorząd 2019”

województwo śląskie

Inicjatywa „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” oraz władze Bieska-Białej

województwo opolskie

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” oraz władze Kluczborka

województwo małopolskie

Fundacja Lepsze Niepołomice oraz władze Niepołomic

województwo warmińsko-mazurskie

Forum Sołtysów Gromada oraz władze gminy Węgorzewo

województwo pomorskie

Stowarzyszenie WitaLis i Młodzieżowa Rada Gminy Lichnowy oraz władze gminy Lichnowy

województwo zachodniopomorskie

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” oraz władze gminy Postomino

województwo wielkopolskie

Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa i władze gminy Zduny


Tekst: Michał Kulka-Kowalczyk
Akcja Masz Głos, Fundacja im. Stefana Batorego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię