OGŁOSZENIE

5 grudnia, br. w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu odbyła się Konferencja poświęcona doradztwu edukacyjno-zawodowemu realizowanemu w ramach projektu, pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender, Wicestarosta Zofia Plewa, dyrektorzy szkół średnich z terenu Powiatu, a także nauczyciele przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowi. Obecny był również przedstawiciel partnera projektu, dr inż. Marcin Mrugalski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W konferencji uczestniczył także dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu kpt. Łukasz Kropidłowski i Kierownik Ośrodka Szkolenia, Wychowania OHP w Międzyrzeczu, Adam DURAJCZYK oraz dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-Lewy.

Gości powitała i oficjalnie konferencję rozpoczęła Agnieszka Olender, starosta międzyrzecki.

Podczas konferencji głos zabrali:
Urszula Tkaczyk, doradca zawodowy CKZiU , temat wystąpienia: „Doradztwo zawodowe/realizacja zadań projektowych”.

O tym jak program jest odbierany przez uczniów, a także o swoich refleksjach związanych z odbytymi stażami zawodowymi podzielili się Sebastian Noga i Konrad Obst, uczniowie CKZiU w Międzyrzeczu. Uczniowie pięknie opowiedzieli o swoich pasjach, samodoskonaleniu i przygodzie z nauką.

Kolejne prelekcje wygłosili:
Ewelina Semkło, doradca zawodowy Zespołu Szkół nr 2 w Międzyrzeczu;

 

Beata Lechert, doradca zawodowy SOSW Międzyrzecz;

 

Natomiast koordynator projektu, Agnieszka Banak podzieliła się uwagami na temat realizacji i finansowania projektu.

 

O Ochotniczych Hufcach Pracy – jako instytucji realizującej zadania doradztwa zawodowego wiele ciekawych informacji przekazała Lidia Bytniewska, dyrektor CEiP Młodzieży w Gorzowie Wlkp.

 

Na zakończenie o swoich doświadczeniach związanych z dobrymi praktykami doradcy zawodowego podzieliła się Agnieszka Zwierzchaczewska, doradca zawodowy, powiatowy konsultant w Słubicach.

 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2022 roku przez  Powiat Międzyrzecki. Partnerami projektu są: SYNTEA S.A., Uniwersytet Zielonogórski.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności  do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Międzyrzeckiego przez 581 uczniów (238K) i 27 nauczycieli – razem 608 Beneficjentów Ostatecznych poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia – zgodnie z SZOOP RPO L2020.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji.

 • Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;
  – Kurs spawania metodą MIG/MAG i TIG,
  –  Kurs obsługi wózka widłowego,
 • Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach;
 • Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców;
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów;
  – Kurs obsługi wózka widłowego,
  – Kurs zdrowego żywienia – carving,
  – Kurs stylizacji fryzur,
  – Kurs przygotowujący do zdania egzaminu czeladniczego,
  – Kurs układania kostki brukowej,
  – Kurs analiza finansowa przedsiębiorstwa,
  – Kurs sprawozdania finansowe – analiza, interpretacja, ocena,
  – Podstawy sieciowe na bazie CISCO,
  – VCC programowanie robotów,
  – Wykonywanie robót tynkarskich – tynki maszynowe,
  – Wykonywanie robót posadzkarskich – posadzki maszynowe,
  – Kurs spawania metodą MIG/MAG i TIG.
 • Modernizacja kształcenia zawodowego;
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
 • Współpraca ze szkołami wyższymi;
 • Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU.

Grupę docelową stanowi 581 uczniów (238K)  szkół kształcenia zawodowego z Powiatu Międzyrzeckiego. Placówki, które zostaną objęte wsparciem to: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu oraz 27 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem.

Projekt – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię