W piątek 29 września żołnierze batalionu dowodzenia Strzelców Wielkopolskich wystąpili w roli instruktorów podczas szkolenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu z zakresu musztry i ceremoniału wojskowego.

Szkoła „Jedynka” ze względu na swój profil oraz misje nie posiada patrona oraz sztandaru. Jednak jak każda placówka szkolna obchodzi ważne uroczystości i święta również te narodowe. W związku z powyższym od tego roku szkolnego utworzony został poczet flagowy.

Ze względu na wiedzę żołnierzy Wielkopolskiej Brygady dotyczącą musztry oraz ceremoniału obchodzenia uroczystości Pani Dyrektor w imieniu uczniów zwróciła się o pomoc do Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Podczas szkolenia uczniowie poznali komendy i chwyty sztandarem takie, które obowiązują żołnierzy zgodnie z Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych RP oraz Ceremoniałem Wojskowym.

„Bardzo dziękujemy kierownikowi zajęć starszemu chorążemu sztabowemu Januszowi Skalskiemu oraz wszystkich zaangażowanym żołnierzom za przeprowadzenie szkolenia, a w szczególności Dowódcy Wielkopolskiej Brygady który zawsze wspiera inicjatywy międzyrzeckich uczniów” – powiedziała Dyrektor Szkoły Pani Joanna Obrębska-Spychała

Nabyta przez młodzież wiedza i umiejętności praktyczne zostaną wykorzystane głównie podczas uroczystości oraz apeli organizowanych przez Szkołę.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: szer. Emilia Budna