OGŁOSZENIE

bank pko bp 001
Rozwiązanie przygotowane przez bank pozwala na zawarcie ugody w krótszym czasie niż w przypadku rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi …

4 października w PKO Banku Polskim ruszył program ugód dla kredytobiorców frankowych. Jest on odpowiedzią na oczekiwania klientów, których sytuacja pogorszyła się z powodu umocnienia kursu CHF.

Rozwiązanie zakłada konwersję waluty kredytu na PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym. W ten sposób pozwolimy klientom uwolnić się od ryzyka walutowego. Cały proces odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko raz – w momencie podpisania ugody. Ugody są wygodną i pewną alternatywą wobec długotrwałej i kosztownej drogi sądowej. Z rozwiązania mogą skorzystać klienci, którzy chcą przekształcić kredyt w CHF na PLN i spełniają określone kryteria.

  • 4 października w PKO Banku Polskim ruszył program ugód dla kredytobiorców frankowych.
  • Ugody pozwolą kredytobiorcom uwolnić się od ryzyka walutowego. Zakładają konwersję waluty kredytu na PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym.
  • Cały proces odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko raz – w momencie podpisania ugody.
  • Ugody są wygodną i pewną alternatywą wobec długotrwałej i kosztownej drogi sądowej.
  • Z rozwiązania mogą skorzystać klienci, którzy chcą przekształcić kredyt w CHF na PLN i spełniają określone kryteria m.in.: zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe.

„Kwestia kredytów walutowych w CHF od lat ciąży klientom polskich banków i krajowemu sektorowi bankowemu. Pomimo, że zawarte umowy kredytowe są prawnie wiążące, w wyniku silnego umocnienia franka szwajcarskiego sytuacja ekonomiczna tych kredytobiorców zmieniła się i dlatego postanowiliśmy im pomóc, godząc się na przewalutowanie kredytu. To rozwiązanie pozwala w pełni wyeliminować ryzyko walutowe, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, szybciej niż w sądzie i z pewnym wynikiem. Chcemy, aby skorzystało z niego jak najwięcej naszych klientów i wierzymy, że to przełom w dyskusji na temat kredytów walutowych” – mówi Jan Emeryk Rościszewski, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Rozwiązanie przygotowane przez bank pozwala na zawarcie ugody w krótszym czasie niż w przypadku rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi. W trakcie postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy KNF klient pozna wszystkie parametry finansowe propozycji, w tym wysokość salda po konwersji oraz kwotę ewentualnej nadpłaty, którą zwróci mu bank.

Proces jest bezkosztowy i przyjazny dla klienta. Wniosek składa się przez Internet w serwisie transakcyjnym banku. Również spotkania mediacyjne odbywają się online. Wizyta klientów w oddziale będzie niezbędna dopiero przy podpisywaniu ugody. Koszty sądowe mediacji ponosi bank.

Szczegóły ugód

Rozwiązanie jest proponowane klientom indywidualnym, których kredyt mieszkaniowy był udzielony we frankach szwajcarskich i którzy nadal ten kredyt spłacają. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest kredyt wzięty na własne cele mieszkaniowe. Mediacja odbywa się przed Sądem Polubownym przy KNF. W jednym wniosku o mediację klient może wskazać tylko jedną umowę kredytową. Z propozycji ugód nie mogą skorzystać klienci, których kredyt został już spłacony, wypłacony w całości w CHF lub którzy skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Kredyt walutowy, po przekształceniu na złotowy, będzie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy był zaciągnięty w PLN. Pozostałe parametry pozostają bez zmian, m.in.: okres kredytowania, forma spłaty oraz poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe. Do wyliczenia kwoty kredytu przeliczonego na PLN zostanie przyjęte oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy. Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży. Szczegółowe wyliczenia bank przekaże klientom na kilka dni przed posiedzeniem mediacyjnym w Sądzie Polubownym.

bank pko bp logoKlienci, którzy chcą skorzystać z rozwiązania proponowanego przez PKO Bank Polski, muszą podpisać umowę o mediację. Najłatwiej zrobić to w serwisie transakcyjnym banku. Po podpisaniu umowy przez kredytobiorców i bank, umowa jest przesyłana on-line do Sądu Polubownego. Kolejny krok to wyznaczenie przez sąd terminu spotkania mediacyjnego oraz określenie sposobu, w jaki się odbędzie.

Status swojej sprawy w każdej chwili można sprawdzić na stronie KNF: https://statusmediacji.knf.gov.pl. Jeśli strony dojdą do porozumienia, to efektem końcowym jest także ugoda podpisywana przez kredytobiorców i bank. W tym przypadku konieczna będzie wizyta we wskazanym oddziale banku. Wszystkie szczegóły rozwiązania proponowanego przez PKO BP znajdują się na stronie internetowej: www.pkobp.pl/ugoda-kredyt-walutowy.

23 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego zaakceptowało uchwałę dotyczącą ugód z kredytobiorcami walutowymi, następnie Rada Nadzorcza banku przyjęła warunki ugód.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię