odprawa roczna 002
Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania działalności zmotoryzowanych ubiegłego roku, w którym brygada zrealizowała zadania na wielu różnych kierunkach …

We wtorek, 1 lutego br. w Klubie Wojskowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo–zadaniowa. Jej celem było podsumowanie, omówienie i rozliczenie pododdziałów brygady z działalności w 2021 roku.

1 lutego w Wędrzynie odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa z udziałem kierowniczej kadry 17 WBZ oraz zaproszonych gości: przedstawiciela Prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, księży kapelanów oraz psychoprofilaktyk. Ponadto w podsumowaniu rocznym uczestniczyli dowódcy pododdziałów brygady, najlepsi sportowcy oraz wyróżnieni żołnierze 2021 roku.
Wtorkowe spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania działalności zmotoryzowanych ubiegłego roku, w którym brygada zrealizowała zadania na wielu różnych kierunkach. W trakcie 12 miesięcy żołnierze z siedemnastką na ramieniu brali udział w ćwiczeniach krajowych i zagranicznych, m.in. Dragon-21, Gronostaj-21, Bóbr-21, Gepard-21, Victory Eagle, Silver Arrow, Slovak Shield-21, oraz przeszli certyfikację dopuszczającą kolejną zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wyjazdu na terytorium Rumunii: Wilk-21, Dunaj-21.

Scenariusz odprawy zakładał trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył oceny stopnia realizacji zadań za ubiegły rok, a także doprecyzowania i skoordynowania zadań oraz zasadniczych zamierzeń w działalności w 2022 roku.
Następnie dowódca 17 WBZ gen. bryg. Dariusz Kosowski zapoznał zgromadzonych z priorytetowymi zadaniami jednostki oraz wskazał główne kierunki i przedsięwzięcia szkoleniowe, które stoją przed zmotoryzowanymi w 2022 roku.

W drugiej części wtorkowego spotkania reprezentujący Szefa Sekcji Wychowawczej st. chor. sztab. Jarosław Kubacik przedstawił analizę dyscypliny na szczeblu brygady za miniony rok. Głos zabrali również prelegenci. Przedstawiciel prokuratury wojskowej, żandarmerii, ksiądz kapelan, psychoprofilaktyk oraz oficer prasowy brygady, którzy podzielili się spostrzeżeniami w obszarach działalności dotykających środowisko wojskowe.

Po podsumowaniu analizy dyscypliny nastąpiła uroczysta część odprawy.
Kolejno mężowie zaufania poszczególnych korpusów przedstawili sylwetki wyróżnionych za pracę oraz wzorową postawę w służbie w roku 2021 żołnierzy. Miano oficera roku otrzymał — mjr Przemysław Beczek, podoficera roku – st.kpr. Mariusz Bęcała, natomiast szeregowego roku – szer. Hubert Krasuski.

Ponadto zostały wręczone puchary za współzawodnictwo wojskowe oraz sportowe i gratyfikacja najlepszych sportowców roku. Gen.bryg. Dariusz Kosowski wręczył żołnierzom akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski — kaprala.
W kategorii współzawodnictwo sportowe, tak jak poprzednio czołowe miejsca kolejno zajęli: batalion dowodzenia, batalion logistyczny z Wojskową Strażą Pożarną i 1 batalion piechoty zmotoryzowanej. Najlepszymi sportowcami roku 2021 zostali: st.szer. Ewa Fiłka oraz st.szer. Marcin Antczak.

Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa to ważny element podsumowujący całokształt działalności brygady. Z perspektywy czasu, wskazanych na prezentacjach statystyk, analiz zrealizowanych zadań można wysunąć konkretne wnioski. W nowym 2022 roku żołnierzy z 17 WBZ czekają jeszcze trudniejsze, lecz ambitne zadania.

FOTORELACJA


kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: 17wbz/


Tekst: por. Anna Dominiak

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka