OGŁOSZENIE

polacy chcą korzystać z sieci komórkowych 5g i 6g 005
Jak wynika z raportu, postęp technologiczny w nierozerwalny sposób wiąże się z rozwojem sieci komórkowych. To trend zgodny z danymi rynkowymi udostępnianymi m.in. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, które od lat potwierdzają konsekwentny wzrost liczby użytkowników Internetu, także mobilnego.
PAP MediaRoom – kadr z filmu

Polacy są pozytywnie nastawieni do nowych technologii. 57 proc. rodaków deklaruje, że chce korzystać z sieci komórkowych 5G czy 6G – brzmi główna konkluzja raportu „Postawy Polaków wobec nowych technologii”. Jego wyniki zaprezentowano właśnie na specjalnie zwołanej konferencji, która odbyła się w Lublinie.

Zgodnie z raportem, który na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przygotowała sondażownia Kantar Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) – aż 67 proc. przebadanych rodaków twierdzi, że „nauka i technologia sprawiają, że nasze życie jest łatwiejsze oraz bardziej komfortowe”.

WIDEO

 – „Dwie trzecie Polaków dostrzega, że dzięki nauce świat jest lepszy” – skomentowała prof. Joanna Ejdys, kierownik Międzynarodowej Katedry Logistyki i Inżynierii Usług Politechniki Białostockiej i dodała, że – „ jak wynika z badań – >>widać wzrost optymizmu Polaków<< w porównaniu z poprzednimi badaniami z 2021 roku.” 

Jak wynika z raportu, postęp technologiczny w nierozerwalny sposób wiąże się z rozwojem sieci komórkowych. To trend zgodny z danymi rynkowymi udostępnianymi m.in. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, które od lat potwierdzają konsekwentny wzrost liczby użytkowników Internetu, także mobilnego.

68 proc. Polaków sądzi, że rozwój sieci komórkowych jest niezbędny do społeczno-gospodarczego wzrostu naszego kraju. Dzięki zasięgowi w telefonie czują się bezpieczniej, a łączność bezprzewodowa poprawia jakość ich życia.polacy chcą korzystać z sieci komórkowych 5g i 6g 002

 – „Ponad połowa Polaków zamierza korzystać z 5G czy 6G i nawet zachęcać do tego innych” – zauważyła dr Urszula Soler z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL i, jak podkreśliła, aż dwukrotnie wzrósł odsetek Polaków, w porównaniu z poprzednimi badaniami, którzy są przekonani, że pole elektromagnetyczne (PEM) nie szkodzi.

Uczestnicy konferencji prezentującej raport stwierdzili, że ważna jest edukacja całego społeczeństwa, szczególnie w tych obszarach, które wzbudzają właśnie pewne obawy. Jak zauważył mec. Mariusz Busiło z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji „przemawianie językiem korzyści jest najbardziej skuteczne”.

 – „Powinniśmy transparentnie mówić o procesach technologicznych i korzyściach z nich wynikających. Ludzie mogą odczuć i zobaczyć pozytywne zmiany” – powiedział mec. Busiło.polacy chcą korzystać z sieci komórkowych 5g i 6g 003

Jak zauważył prof. Bohdan Rożnowski z Katedry Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej Instytutu Psychologii KUL, pojawiają się w raporcie jednak i negatywne emocje, np. strach i niepewność. Zwłaszcza, jeśli chodzi o PEM.

 – „Emocje pojawiają się we wszystkich badanych grupach, nawet tych, które deklarują wysoki poziom korzystania z technologii. Jednak, co ciekawe, strach nie wyklucza pozytywnego nastawienia do PEM i regularnego używania technologii oraz urządzeń, które generują pole elektromagnetyczne” – wyjaśnił prof. Rożnowski.

Z kolei na grupę sceptyków podatną na dezinformację w zakresie nowych technologii zwrócił uwagę mgr. Inż. Rafał Pawlak, kierownik Zakładu Badań Systemów i Urządzeń Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.

 –  „Dezinformacja wciąż istnieje. Nie wolno tej sfery pozostawić samej sobie. Należy tak edukować Polaków, aby mogli poradzić sobie z fałszywymi newsami” – oświadczył Pawlak.

polacy chcą korzystać z sieci komórkowych 5g i 6g 00 1
Warto podkreślić, że 68 proc. respondentów twierdzi, że inwestycje w sieci komórkowe są fundamentem rozwoju Polski. Jako odpowiedzialnych za ten obszar wskazują po równo firmy telekomunikacyjne (71 proc.) oraz władze lokalne i samorządowe (69 proc.).
PAP MediaRoom – kadr z filmu

Od lat największe, często sterowane z zewnątrz i bazujące na stereotypach i mitach, obawy części społeczeństwa budzi infrastruktura sieci komórkowych, m.in. ze względu na istnienie wspomnianego pola elektromagnetycznego. Aż 86 proc. badanych przez PIIT i KUL stwierdziło, że zetknęło się z informacjami na temat PEM, głównie w mediach ogólnopolskich i lokalnych, w trakcie rozmów z rodziną i znajomymi lub w mediach społecznościowych.

 –  „Edukować należy wszystkie grupy. Także urzędników, zwłaszcza w małych miejscowościach i gminach. Może to przynieść same korzyści, gdyż to oni dla mieszkańców często stanowią pierwszą instancję, od której pozyskiwane są potrzebne informacje” – podkreślił Mateusz Górski, redaktor PST „Wspólnota”.

Z kole prof. Andrzej Krawczyk wskazał  – „Są takie środowiska, które w sposób naturalny należy edukować. Mam na myśli na przykład Uniwersytety Trzeciego Wieku, gdzie wśród uczestników występują większe niepokoje związane z nowymi technologiami”.

Jak dodał mec. Mariusz Busiło z PIIT konieczne jest  – „Opracowanie nowego, wszechstronnego modelu kształcenia i edukacji, skoncentrowanego na PEM i najnowszych technologiach”.
Wymaga to współpracy nie tylko instytucji rządowych i samorządowych, ale również sfery naukowej, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesu.

 – „Inwestowanie w edukację w tych obszarach nie jest tylko kwestią podniesienia poziomu ogólnej wiedzy społeczeństwa, ale również przyśpieszenia integracji Polski z cyfrową gospodarką światową” – zauważył mec. Busiło.
W tym miejscu warto też podkreślić, że 68 proc. respondentów twierdzi, że inwestycje w sieci komórkowe są fundamentem rozwoju Polski. Jako odpowiedzialnych za ten obszar wskazują po równo firmy telekomunikacyjne (71 proc.) oraz władze lokalne i samorządowe (69 proc.).
W trakcie badań respondenci zwracali uwagę na konieczność poprawy jakości połączeń z rodziną i znajomymi czy numerami alarmowymi, a także polepszenia warunków korzystania z nawigacji mobilnej. Inne obszary, których rozwój ułatwiłby Polakom życie, to m.in. bankowość elektroniczna, załatwianie spraw urzędowych czy zakupy online.

polacy chcą korzystać z sieci komórkowych 5g i 6g 004
Raport „Postawy Polaków wobec nowych technologii”

 – „68 proc. Polaków twierdzi, że rozwój sieci komórkowych jest fundamentem społeczno-gospodarczego rozkwitu kraju. Polacy są otwarci na nowe technologie. Odkrywanie korzyści płynących z powszechnej cyfryzacji powoduje wzrost akceptacji dla obecności technologii w naszym życiu” – podkreśliła dr Urszula Soler.

Raport „Postawy Polaków wobec nowych technologii”


Źródło informacji: PAP MediaRoom

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię