Prawo jazdy bez terminu ważności? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty.

Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę powiatowego właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół.

0
236
prawo jazdy 03[1]
Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę powiatowego właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół.
OGŁOSZENIE

prawo jazdy zdrowie 001[1]
Kierowcy posiadający prawo jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązani są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.

Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę powiatowego właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół.

Jak pamiętamy od 2013 roku prawa jazdy są wydawane z określonym terminem ważności. Niemniej w Polsce żyje jeszcze wielu kierowców, którzy posiadają jeszcze prawo jazdy bezterminowe i tu prawo w Polsce zadziałało wstecz w obszarze praw nabytych.  W wyniku wprowadzenia nowych uregulowań w najbliższych latach kierowcy stracą dotychczasowe bezterminowe prawa jazdy.

W świetle znowelizowanej ustawy wielu kierowców czeka obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy.

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o kierujących pojazdami

Przypominamy, że osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.

W świetle nowych zapisów ustawy konieczność wymiany bezterminowych praw jazdy dotyczy zatem wszystkich osób, które uzyskały te uprawnienia przed wprowadzeniem nowych przepisów. Ustawodawca ustalił określone terminy, w których wymiana dokumentów jest obowiązkowa.

Przewidziano, że zgodnie z ust. 4 Ustawy o kierujących pojazdami wymiana dokumentu musi nastąpić w latach 2028-2033. Wymiany takiego dokumentu dokonuje się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania kierowcy.

„Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.”

Warto pamiętać, że brak wymiany „bezterminowego” prawa jazdy w terminach określonych powyżej, skutkuje utratą ważności tego dokumentu. Jak czytamy w ust. 6 ww. Ustawy: „Podlegające wymianie prawa jazdy […] zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych zgodnie z przepisami ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu.”


Źródło informacji: sejm.gov.pl

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię