OGŁOSZENIE

modrnizacja budynków 001
O premię termomodernizacyjną mogą się starać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne – w tym właściciele domów jednorodzinnych …

Program TERMO, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), to pakiet rozwiązań finansowych, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego istniejących budynków mieszkalnych. Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 –  „W skład programu TERMO wchodzą dobrze już znane premie – termomodernizacyjna, remontowa oraz kompensacyjna, jak również nowe produkty: premia dla Mieszkaniowego Zasobu Gminnego (MZG) oraz granty MZG, OZE i termomodernizacyjny. Każda inwestycja realizowana przy udziale środków z programu ma wpływ na obniżenie kosztów użytkowania budynku, a także zmniejszenie smogu i poprawę estetyki otoczenia” – powiedziała Magdalena Czerska, dyrektor Biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program TERMO jest finansowany z dwóch źródeł. Jednym z nich jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów zasilany z budżetu państwa, którego dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii, a drugim – środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Do czasu uruchomienia środków z KPO program jest prefinansowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

WIDEO

 

Nowelizacja ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadziła m.in. zmiany, które podnoszą wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej.

magdalena czerska
Magdalena Czerska, dyrektor Biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK

 – „Premia termomodernizacyjna to wsparcie finansowe dla inwestorów, którzy planują przeprowadzenie termomodernizacji w budynku mieszkalnym, budynku zbiorowego zamieszkania oraz budynku należącym do JST i wykorzystywanym do zadań publicznych, a także w przypadku lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła. To wsparcie polega na spłacie części kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w banku kredytującym. Wysokość premii termomodernizacyjnej to teraz 26 proc. kosztów inwestycji” – wyjaśniła Magdalena Czerska.

Inwestor powinien pamiętać, że jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE), premia może wynieść nawet 31 proc. kosztów przedsięwzięcia. Aby uzyskać pieniądze, inwestor musi wykonać audyt energetyczny.

 – „Następnie takie opracowanie – razem z wnioskami o kredyt i premię – składa w banku kredytującym. Lista banków, które współpracują z BGK, jest dostępna na naszej stronie internetowej, w zakładce Program TERMO” – przekazała dyrektor Czerska.

O premię termomodernizacyjną mogą się starać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne – w tym właściciele domów jednorodzinnych. Premia spłaca część kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji w banku kredytującym. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy, którzy realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie ze środków własnych.

Można również ubiegać się o premię remontową, czyli pomoc finansową dla podmiotów inwestujących w przeprowadzenie remontu w budynku wielorodzinnym. W praktyce oznacza spłatę części kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez bank kredytujący.

 – „Wysokość premii remontowej to teraz 25 proc. kosztów inwestycji” – powiedziała Magdalena Czerska z BGK.

BGK ma w swej ofercie również premię na poprawę stanu technicznego Mieszkaniowego Zasobu Gminnego.

 – „Remonty i termomodernizacje powinny zostać przeprowadzone w budynkach mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy. Powinny znajdować się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa” – sprecyzowała Magdalena Czerska.

Wysokość premii MZG to sfinansowanie 50 proc. kosztów inwestycji. Ale wsparcie wzrośnie do 60 proc., jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do tego rejestru lub kiedy inwestycja jest ujęta w gminnym programie rewitalizacji. Inaczej niż w przypadku premii remontowej i termomodernizacyjnej wnioski o udzielenie premii MZG należy składać bezpośrednio do BGK. Premię MZG można otrzymać niezależnie od tego, czy inwestycja jest finansowana z kredytu czy ze środków własnych.

BGK oferuje również granty: OZE (dofinansowanie na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii); MZG (środki na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, przyznawany jako opcja wraz z premią MZG).

 – „Oferujemy również grant termomodernizacyjny, czyli grant na poprawę efektywności energetycznej budynku, zwiększający wsparcie na głębokie i kompleksowe termomodernizacje. Przyznawany jest jako opcja wraz z premią termomodernizacyjną” – przekazała Magdalena Czerska, dyrektor Biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK.


Źródło informacji: PAP MediaRoom

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię