OGŁOSZENIE

niepełnosprawni 001
Nowelizacja dotyczy głównie zagadnień związanych z przemocą domową, ale w czasie prac w komisji sejmowej pojawił się nowy przepis (art.13) uchylający rozwiązanie, z którego korzystały osoby niepełnosprawne, najpierw w trakcie trwania stanu epidemii, a potem stanu zagrożenia epidemicznego, który de facto obowiązuje nadal

Wszystkie osoby, które korzystają z przepisu ustawy covidowej dotyczącej przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności na czas pandemii, powinny zacząć starania o wydanie nowego dokumentu. Mają na to czas do 1 czerwca 2023 roku – wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Sejm 13 stycznia 2023 roku uchwalił nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Trafiła ona teraz do Senatu.

Jeśli senatorowie zgłoszą poprawki, to regulacja wróci do Sejmu, który zmiany przyjmie lub odrzuci. Następnie trafi do podpisu prezydenta.

Oczywiście nowelizacja dotyczy głównie zagadnień związanych z przemocą domową, ale w czasie prac w komisji sejmowej pojawił się nowy przepis (art.13) uchylający rozwiązanie, z którego korzystały osoby niepełnosprawne, najpierw w trakcie trwania stanu epidemii, a potem stanu zagrożenia epidemicznego, który de facto obowiązuje nadal.

Dzięki niemu mogły one korzystać z ulg i uprawnień im przysługującym, chociażby karty parkingowej, pobierać świadczenia i zachować ważność orzeczeń, które traciły ją po 8 marca 2020 roku bez konieczności stawiania się przed komisją w trakcie trwania pandemii.

 – „To było wielkie udogodnienie, bo pomimo tego, że orzeczenie o niepełnosprawności dla córki otrzymałam na rok, to było ono ważne przez kolejne miesiące trwania stanu zagrożenia epidemicznego. Oszczędziło to wiele stresu i czasu. Nie musiałyśmy stawiać się przed komisją orzekającą o niepełnosprawności po raz kolejny i to w środku trwania epidemii, prosić lekarza o wystawienie kolejnego zaświadczenia, że córka nadal ma nieuleczalną chorobę – cukrzycę typu 1. Niezbędne jest ono do tego, by ubiegać się o orzeczenie. Ważne jest ono 30 dni i to jest zastanawiające, bo sama choroba potrwa niestety nieco dłużej – do końca życia córki, a ważność zaświadczenia lekarskiego wygasa po miesiącu, orzeczenia zazwyczaj po roku” – mówi mama dziecka z insulinozależnością.

Zgodnie z zapisami ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwanej potocznie ustawą covidową) orzeczenia, które traciłyby moc w czasie epidemii byłyby ważne jeszcze przez 60 dni od momentu zniesienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, jednak z jednym zastrzeżeniem.

Gdyby osobie z niepełnosprawnością udało się otrzymać nowe orzeczenie, to stare traciłoby oczywiście swą moc z dniem wydania nowego dokumentu.

Stan epidemii wprowadzono w Polsce 20 marca 2020 roku. Natomiast 16 maja 2022 roku zastąpiono go stanem zagrożenia epidemicznego, który przedłużono pod koniec ubiegłego roku kolejny raz. Tym razem do 31 marca 2023 roku.


Źródła:
Senat: https://www.senat.gov.pl/prace/druki/page,2.html
Sejm: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AA34F2FC0A535AA2C12589050033EA59

Źródło informacji: Serwis Zdrowie

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię