Mimo trwającej pandemii i gorszej sytuacji finansowej polskich samorządów, w małych społecznościach wciąż rodzą się ciekawe inicjatywy. W zakończonej właśnie II edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” Polskie Sieci Elektroenergetyczne przekazały ponad 2 miliony złotych na realizację 107 projektów, które zmienią lokalne otoczenie w 70 polskich gminach. Przyznany grant gmina Międzyrzecz przeznaczy m.in. na stworzenie bezpiecznej strefy do obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy.  

Kreatywność i znajomość potrzeb mieszkańców to największa przewaga lokalnych działaczy – to w ich głowach rodzą się ciekawe pomysły. Często przeszkodą dla ich realizacji jest jednak brak funduszy. Aktywistom, gminom i instytucjom pomagają programy grantowe. Jednym z  nich jest inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”, której celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea programu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Lubuskie stawia na zdrowie i edukację
W tym roku w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” udział wzięły samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe z terenu ponad 70 gmin z całej Polski. Z województwa lubuskiego wybranych zostało 6 wyjątkowych inicjatyw. Najwięcej projektów zgłosiły urzędy gmin (4) oraz jednostki samorządowe (2). Projekty można było zgłosić w  aż 6 kategoriach – lubuscy laureaci postawili na edukację (27%) i zdrowie (27%). Zgłoszone zostały również projekty rozwijające wspólną przestrzeń (18%), dbające o środowisko (18%) i bezpieczeństwo (10%).

„W związku z pandemią zmieniliśmy zasady przyznawania grantów, aby móc lepiej zareagować na potrzeby lokalnych społeczności. Zainteresowanie naszym programem było bardzo duże. W II edycji otrzymaliśmy w sumie ponad 200 zgłoszeń, a 107 z nich wybraliśmy do realizacji. Wśród nich znalazł się projekt z gminy Międzyrzecz, który nagrodziliśmy grantem w wysokości 20  tysięcy złotych” – mówi Waldemar Lewandowski z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE – „Zależy nam, by projekty, które wspieramy, wprowadzały pozytywne i trwałe lokalne zmiany i  jednocześnie służyły przez długie lata. Poprzez program „WzMOCnij swoje otoczenie” chcemy stale przesyłać dobrą energię pomocy i społecznego zaangażowania, służąc mieszkańcom i  sąsiadom naszych inwestycji” – dodaje.

Międzyrzecz wzMOCni swoje otoczenie
W II edycji programu Urząd Gminy w Międzyrzeczu przeznaczy swój grant na stworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni do obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim oraz zagospodarowanie i uporządkowanie skweru poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy ulicy Mieszka I.

Na terenie gminy Międzyrzecz PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Baczyna – Plewiska. Jego celem jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Dolna Odra, a także z farm wiatrowych znajdujących się w północnej części kraju oraz poprawa pewności zasilania obszarów północno-zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” PSE organizują po raz drugi. W ubiegłym roku, dzięki grantom na łączną kwotę ponad 1,6 miliona złotych, zrealizowano ponad 80 projektów społecznych.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

 *  *  *

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury.