OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo w nawiązaniu do wcześniejszej informacji z dnia 11 sierpnia, br. pt: List Klubu Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego, poniżej zamieściliśmy odpowiedź Klubu Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska na stanowisko Przewodniczącej Sejmiku ws. radnego Łukasza Mejzy.

 

 

Przypomnijmy
Klub Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”, zwraca się na piśmie do Pani Przewodniczącej o skierowanie zapytania do Radnego Łukasza Mejzy, w celu wyjaśnienia jego postawy przed ujawnieniem przez niego w nocy 08.08.2020 r. informacji o tym, że jest nosicielem wirusa COVID-19.  Prezentowane poniżej pismo jest już drugim z kolei ustosunkowaniem się do poruszonego tematu.

 

Zielona Góra, dnia 12.08.2020 r.

                                Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego                                           Sz.P. Wioleta Haręźlak

  Odpowiedź
na stanowisko Przewodniczącej Sejmiku z dnia 12.08.2020 r.

Klub Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”, w odpowiedzi na stanowisko Pani Przewodniczącej, jak w e-mailu z dnia  12.08.2020 r. ponownie zwracam się do Pani Przewodniczącej o podjęcie działań w sprawie wyjaśnienia sytuacji związanej z postawą Radnego Łukasza Mejzy, o czym szczegółowo pisaliśmy w naszej prośbie z dnia 11.08.2020 r.

Z Pani odpowiedzi z dnia 12.08.2020 r. wynika, że  to my powinniśmy  zwrócić się do Radnego Mejzy z prośbą o odpowiedź na pytania związane z jego postawą oraz do właściwych organów ze stosownym zawiadomieniem. Taką Pani postawę oceniamy jako bezczynność, albowiem uchyla się Pani Przewodnicząca od działania, jako osoba stojąca na czele Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W tym aspekcie należy powołać się m.in. na to, że to Przewodniczący Sejmiku jest odpowiedzialny za organizację prac Sejmiku, w tym zapewnia realizację prac Sejmiku. To Pani czuwa nad sprawną pracą Sejmiku i przebiegiem sesji Sejmiku.(par. 8 ust 1 pkt 3 Statutu). Tymczasem doszło do sytuacji, w której Radni i Zarząd zostali wyłączeni bądź ograniczeni w swojej aktywności samorządowej. Ponadto sesja absolutoryjna sejmiku zaplanowana na dzień  17.08.2020 r. nie odbędzie się w terminie, a wszystkie Komisje zostały odwołane. Oczywiście można uznać, że skoro doszło do ich przełożenia to w zasadzie nic się takiego nie stało, ale nic bardziej mylnego.  Należało przeprowadzić ponownie procedurę zwołania sesji sejmiku, wprowadzić procedurę zdalnego procedowania, co rodzi dodatkowy czas i środki w ramach organizacji sesji.

Nie może Pani bagatelizować takiej sytuacji i przerzucać na Radnych obowiązków, które są Pani przypisane. Mając to na uwadze mamy nadzieje, że podejmie Pani niezwłocznie działania w niniejszej sprawie.

  

                                                                                         Z poważaniem

Przewodniczący Klubu Radnych Sejmiku
Województwa Lubuskiego
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Sebastian Ciemnoczołowski


*  *  *

Czytaj także:
List Klubu Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię