OGŁOSZENIE

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 9 maja 2019 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ustalono, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną podniesione.

 

Czytaj także:
System EKO AB – rewolucja w gospodarce odpadami?
Wiosenne czyszczenie pojemników na odpady w Międzyrzeczu
Wzrost cen za odbiór śmieci w Gminie Międzyrzecz
Czy funkcjonujący aktualnie w Międzyrzeczu system gospodarki odpadami komunalnymi jest optymalny?

Podczas sesji Rady Miejskiej rozpatrywany był tylko jeden projekt, który dotyczył uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej projekt uchwały z kwietnia

Jak pamiętamy podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej, radni w obliczu proponowanej, niemal stu procentowej podwyżki i oburzenia mieszkańców nie podjęli decyzji o podwyższeniu opłat.

Gdyby podczas kwietniowej sesji przyjęto uchwałę, to opłaty uległyby zmianie w następujący sposób – licząc od jednego mieszkańca:

– za śmieci segregowane z 12,00 zł. na 22,00 zł.

– za śmieci zmieszane z 24,00 zł. na 44,00 zł.

Taka skala podwyżek i jej próba uzasadnienia nie znalazły zrozumienia i akceptacji u mieszkańców. Radni postanowili, kwestię uchwały dotyczącej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przenieść na maj i dać sobie w ten sposób czas na wypracowanie innego, podobno lepszego rozwiązania.

Po upływie miesiąca i zapewne ciężkiej pracy, i wyliczeń, przedstawiono nowe uzasadnienie, które w swej treści praktycznie niczym się nie różni od tego z kwietnia, nie licząc zmian danych cyfrowych. I tu napotykamy problem, bo uzasadnienia dokonanych zmian kosztów utylizacji z kwoty 6.981.444,00 zł. na 6.300.720,00 zł. już w piśmie nie znajdziemy. W uzasadnieniu czytamy, że powyższa kwota została obliczona na podstawie ilości dostarczanych odpadów  i stawek ustalonych przez Celowy Związek Gmin CZG-12 z poprzedniego roku.

Poniżej projekt przyjętej w wyniku głosowania uchwały z 9 maja 2019 r.

Stawki określone przez CZG-12 nie zmieniły się we wspomnianym okresie, czyli co? Ilość odpadów się zmieniła? Jak to możliwe? Mówimy tu o twardych danych za miniony okres, już archiwalnych, które nie powinny się już zmieniać, no chyba, że urzędnicy przenieśli się w przeszłość i zmniejszyli ilość odpadów jakie wywieziono z terenu gminy, no ale na razie podróże w czasie to fantastyka naukowa. Jak to wyjaśnić?

Mówimy tu o różnicy w kwocie 680.720,00 zł.  Skąd ta zmiana i skąd wzięła się różnica? Z uzasadnienia niestety nie dowiemy się. A może te kwoty po prostu wzięto z przysłowiowego sufitu?

Kolejne wyliczenia są konsekwencją dokonanej nie wiadomo na jakiej podstawie zmiany i w efekcie wykazano szacowana stratę 5.000.000,00 zł., czyli mniej w stosunku do kwietnia kiedy wykazano stratę 5.700.000,00 zł.

Zmianie uległ także procentowy wzrost kosztu odbioru, utylizacji, wyposażenia w pojemniki z 70% na 60%.

Suma summarum, radni ustalili, że podwyżka będzie wprowadzona w dwóch etapach:
W pierwszym etapie, w okresie od 1.06.2019 r. do 31.12.2019 r. – od każdego mieszkańca będzie pobierana opłata w następującej wysokości:
18,00 zł. za odpady zbierane selektywnie;
36,00 zł. za odpady zmieszane.

W drugim etapie, w okresie od 1.01.2020 r. – od każdego mieszkańca będzie pobierana opłata w następującej wysokości:
22,50 zł. za odpady zbierane selektywnie;
45,00 zł. za odpady zmieszane.

Niestety w piśmie nie znajdziemy informacji i jakichkolwiek kalkulacji, które by uzasadniały podniesienie wysokości  opłat po 1.01.2020 r.
Po wyjaśnieniach burmistrza dowiadujemy się, że uwzględniono w tej propozycji zapowiadaną, kolejną podwyżkę opłaty środowiskowej w wysokości 270,00 zł, którą ministerstwo środowiska planuje wprowadzić w 2020 roku.

FOTORELACJA

Należy podkreślić dobre zgłębienie problemu przez naszych Radnych, którzy podczas sesji w merytoryczny sposób poruszali poszczególne kwestie. Widać, że problematyka jest dobrze przeanalizowana, a zabierający głos wiedzą o czym mówią. To pocieszające, ale na tym etapie w obliczu rządowych decyzji zaangażowanie Radnych niczego już nie zmieni. Tak jak wspominałem w poprzednim artykule samorząd został praktycznie przyparty do muru. Nie podjęcie decyzji podnoszącej wysokość opłat doprowadziłoby do tego, że praktycznie z terenu gminy nie byłyby wywożone odpady komunalne. Do takiej sytuacji doprowadzić nie można.

Sesja Rady Miejskiej została zarejestrowana. Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio.

Niestety samorządy, podobnie jak to jest w przypadku szeroko pojętej oświaty, są obciążane przez decyzje aktualnie rządzących naszym krajem. Wszyscy przecież pamiętają deklaracje rządu, że nie będzie podnoszenia podatków i innych danin. Jak widzimy w praktyce jest zupełnie inaczej. Warto zauważyć że rząd w żaden sposób nie uzasadnił obywatelom konieczności i skali wprowadzanej opłaty środowiskowej. Dotyczy to również innych podwyżek wprowadzanych w różnych, pod różnymi postaciami, bardziej i w mniej czytelny sposób.

Ta, nie do końca czytelna opłata środowiskowa wymyślona w ministerstwie środowiska, tak naprawdę nie obciąża samorządu, tylko nas obywateli, bo to my wszyscy zapłacimy kolejną daninę na nie do końca zdefiniowane cele.  W przypadku rodzin wielopokoleniowych i wielodzietnych wprowadzone podwyżki będą z pewnością bardzo dużym obciążeniem.

Podczas dyskusji podniesiona została między innymi kwestia doinwestowania międzyrzeckiego PGK i wyposażenia go w pojazdy (śmieciarki), którymi samorząd byłby w stanie przystąpić do odbioru i wywozu odpadów komunalnych – tu niestety przedstawiono także koszty takiego projektu, który według obecnych szacunków mógłby wynieść ok. 1.200.000,00 zł. Takich pieniędzy w miejskiej kasie aktualnie nie ma.

Zwrócono także uwagę na potrzebę uszczelnienia całego systemu ze względu na to, że według szacunków na dzień dzisiejszy ok. 4000 osób na terenie gminy nie jest objętych opłatami! Okazuje się, że także wiele podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy i w Międzyrzeczu nie funkcjonuje w systemie tak jak to powinno być, czyli po prostu  nie płacą za swoje śmieci.

Padła także propozycja wliczenia kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych do ceny 1m3 wody, co nie spotkało się z większą aprobatą pozostałych Radnych.

Sesja zakończyła się głosowaniem. Głosowało 15 radnych, były cztery głosy przeciwne, nikt się nie wstrzymał od głosowania. W efekcie projekt uchwały został przyjęty do realizacji.

Co do samego, pisemnego uzasadnienia, to mnie osobiście ono nie przekonało ze względu na brak uzasadnienia zmiany kwot w stosunku do kwietniowego uzasadnienia. Być może Państwo mają inne w tej kwestii zdanie, czego szczerze życzę, bo łatwiej jest płacić wyższe opłaty będąc przekonanym.Czytaj także:
System EKO AB – rewolucja w gospodarce odpadami?
Wiosenne czyszczenie pojemników na odpady w Międzyrzeczu
Wzrost cen za odbiór śmieci w Gminie Międzyrzecz
Czy funkcjonujący aktualnie w Międzyrzeczu system gospodarki odpadami komunalnymi jest optymalny?


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię