OGŁOSZENIE

Eko Mieszkaniec – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji - WNIOSEK
Eko Mieszkaniec – Dotacja na ograniczenie niskiej
emisji – WNIOSEK

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wymiany tradycyjnych pieców na piece gazowe lub opalane ekogroszkiem.

Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizacje systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych, zgodnie z zasadami Programu pn. „Eko Mieszkaniec – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze Nr 000/04/18 z dnia 23.02.2018 r., zwanego dalej „Programem”.

Mieszkańcy naszego regionu, którzy planują inwestycję związaną z modernizacją swojego systemu ogrzewania, mogą liczyć na dotację od 3 do 5 tys. złotych.

Na realizację tego pilotażowego programu przeznaczono w sumie 1 mln złotych i o wsparcie mogą się ubiegać zarówno mieszkańcy domów jednorodzinnych, jak i ci, którzy palą w piecach w budynkach wielorodzinnych. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie programu.

 REGULAMIN PROGRAMU


Wnioski o dofinansowanie do wymiany pieca przyjmowane są od 27.02.2018 r. w zielonogórskiej siedzibie Funduszu, gdzie od samego rana spotkać można Lubuszan zainteresowanych takimi dotacjami.

Wnioski o dofinansowanie wymiany pieca tradycyjnego na ekologiczny przyjmowane będą do końca maja lub do wyczerpania przeznaczonej na to kwoty. Czyli nie ma na co czekać, bo po prostu nie dla wszystkich chętnych zapewne wystarczy pieniędzy.

Cel programu: poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego. Zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

 Beneficjenci Programu: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, kościelne osoby prawne oraz związki wyznaniowe.

 Przedmiot wsparcia: przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. „niskiej emisji”, tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych.

Budżet Programu na 2018 rok wynosi 1.000.000,00 PLN. W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:
– do 5.000,00 zł dla domu jednorodzinnego,
– do 3.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym.

MetodologiaNabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia (27.02.2018 r.) na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl do czasu wyczerpania puli środków finansowych, określonej powyżej, nie później niż do 31.05.2018 roku.
Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po 31.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganą dokumentacją, należy dostarczyć osobiście w godzinach: poniedziałek od 10.00 do 16.00, wtorek – piątek: od 9.00 do 14.00 lub wysłać do siedziby Funduszu, na adres:

WFOŚiGW w Zielonej Górze
65-602 Zielona Góra
ul. Miodowa 11, z dopiskiem „Eko Mieszkaniec”

Szczegółowe informacje na temat programu udzielane są pod numerami telefonów:
68 419 69 14;    68 419 69 30.

Szczegółowe informacje na ten temat, wraz z odpowiednimi formularzami, można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: www.wfosigw.zgora.pl.


Informacja prasowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię