OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu 30 czerwca br. pozytywnie rozpatrzył wnioski powiatów:  żagańskiego, międzyrzeckiego i słubickiego w sprawie udzielenia wsparcia na utworzenie rodzinkowych domów dziecka: powiaty żagański i słubicki – po 250 tys. zł oraz powiat międzyrzecki 500 tys. zł.

Samorząd województwa realizuje Strategię Polityki Społecznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez tworzenie systemowych rozwiązań wspierających rodzinę. Do tej pory, w tym zakresie wspierał prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Żarach, prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych, organizację warsztatów i konkursów o roli rodziny oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, a także mediacje rodzinne.

Pomimo działań promujących pieczę zastępczą liczba przeprowadzonych adopcji w lata 2018/2019 spadła o połowę. Dlatego Zarząd Województwa Lubuskiego skierował swoje stanowisko pod obrady Konwentu Marszałków, wyraźnie akcentując potrzebę usprawnienia sposobu funkcjonowania ośrodków adopcyjnych. Konieczne jest przyśpieszenie możliwości uregulowania sytuacji prawnej małoletnich, w stosunku do których można dokonać kwalifikacji do przysposobienia. Stanowisko to będzie omawiane na najbliższym Konwencie Marszałków w Lubniewicach.

Podczas obrad 30 czerwca Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował także wniosek w sprawie modernizacji boiska piłkarskiego w Kostrzynie nad Odrą. Dofinansowanie: 200 tys. zł.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię