OGŁOSZENIE

31 października 2018 r. o godz. 1100 ,w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji.

Przybyłych do sali obrad Urzędu Miejskiego powitała Oliwia Matuszewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji.

Obrady I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej poprzedzone zostały wysłuchaniem na stojąco hejnału gminy Międzyrzecz.  W obradach uczestniczyli w tym dniu, obok burmistrza Międzyrzecza, Remigiusza Lorenza i przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Kijak, radni miejscy, dyrektorzy jednostek samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych oraz rodzice młodych samorządowców.

Po rozpoczęciu sesji, przewodnicząca w ramach drugiego punktu porządku obrad dokonała podsumowania pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji. Następnie przystąpiono do przyjęcia ślubowania od nowo wybranych radnych.

Po ślubowaniu burmistrz Międzyrzecza wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej wręczyli dyplomy członkom Młodzieżowej Rady Miejskiej  mijającej kadencji. Po ceremonii wręczenia dyplomów głos zabrał Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.
„Moi drodzy, bardzo serdecznie chciałem Wam podziękować, bo to jest właściwy moment  na to  i miejsce. Przeżyliście, myślę kawał  fajnego doświadczenia i fajnych możliwości konstruowania czegoś co musi ewoluować. Jest rada odchodząca i jest rada wchodząca. Tak jak każdy z nas, w czasie się rozwijamy i nabieramy nowych umiejętności, i to jest właśnie zadanie Rady Młodzieżowej, aby umiejętność wspólnego dojścia do najważniejszych celów, do zawiązywania przyjaźni ale też i pewien sposób kreowania myśli i przekazywania tego i dążenia do tego, żeby zostało one zrealizowane. To jest właśnie miejsce na Młodzieżową Radę Miejską…

Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu III kadencji.

W wyniku jawnego głosowania na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej na kolejną kadencję został wybrany Konrad OBST, który po krótkiej przerwie przejął przewodniczenie obradami.

Po przerwie odbyły się kolejne głosowania, w wyniku których na stanowisko
wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej wyłoniono Macieja KUBIAKA, a na sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej Martynę OSADNIK.

WIDEO

Zgodnie ze Statutem MRM powoływane są dwie komisje tematyczne. Spośród zaproponowanych przez siebie tematów, między innymi sportu, środowiska i kultury. Zgodnie ze Statutem na pierwszej sesji przyjmowany jest Roczny Kalendarz Prac MRM.

Na koniec obrad w ramach  wolnych wniosków i informacji ustalono, że wnioski do Rocznego Kalendarza Przedsięwzięć Młodzieżowej Rady Miejskiej zostaną po zastanowieniu przedłożone i uchwalone podczas drugiej sesji MRM.

FOTORELACJA

*  *  *

Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji.

  • Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej  III kadencji.
  • Podsumowanie pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji.
  • Złożenie ślubowania przez radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  • Porządek obrad.
  • Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
  • Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
  • Wybór  Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
  • Wolne wnioski i informacje.
  • Zamknięcie obrad.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię