OGŁOSZENIE

Rys. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji dla obwodnic trzech miejscowości w województwie lubuskim – Wschowy, Dobiegniewa i Przytocznej.

W przyszłości tiry nie przejadą już przez Wschowę, Dobiegniew i Przytoczną. Planowane obwodnice mają też poprawić dojazd do trasy S3 i autostrady A2.  Inwestycje te będą realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wszystkie trzy obwodnice – Wschowy, Dobiegniewa i Przytocznej znalazły się w rządowym Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

„Inwestycje infrastrukturalne są kołem zamachowym gospodarki. Kierujemy do realizacji kolejne ważne zadania. Każdy z prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury programów ma zapewnione finansowanie.” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała o rozpoczęciu etapu projektowania trzech dróg. Ruszyły procedury przetargowe na dokumentacje obwodnic. Ogłoszenia pojawiły się m.in. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oferty powinniśmy poznać w połowie maja.

„Wykonawcy wyłonieni w przetargu opracują dokumentację projektową w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych z elementami Koncepcji Programowych (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.” – informuje GDDKiA w Zielonej Górze.

Przetarg podzielono na trzy części:

  • budowę obwodnicy miejscowości Wschowa w ciągu drogi krajowej nr 12,
  • budowę obwodnicy miejscowości Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22,
  • budowę obwodnicy miejscowości Przytoczna w ciągu drogi krajowej nr 24.

Termin otwarcia ofert wyznaczony został na 12 maja 2020 r. Podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą planowane jest na październik 2020 r.

Obwodnica Wschowy powstanie w ciągu drogi krajowej nr 12. Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Ruch ciężarowy to jedna z przyczyn zanieczyszczenia powietrza we Wschowie. Miasto jest w czołówce polskich miejscowości z kiepską jakością powietrza. Obwodnica połączy też drogi ekspresowe S3 i S5 na terenie województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. – Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości we Wschowie oraz na całym fragmencie DK nr 12 pomiędzy Lesznem a Głogowem – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Obwodnica Dobiegniewa powstanie w ciągu drogi krajowej nr 22. Podstawowym celem jest także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasteczka. – Obwodnica usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem, ale także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1 – twierdzą drogowcy.

Obwodnica Przytocznej powstanie w ciągu drogi krajowej nr 24. Obecnie ta droga biegnie przez centrum miasta. – DK nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3.

Wschodnia obwodnica Międzyrzecza
Przypomnijmy. O pomyśle budowy wschodniej obwodnicy Międzyrzecza mówiło się już dość dawno. W listopadzie 2012 roku do budżetu Międzyrzecza na rok 2013 wpisano kwotę 70 tys. zł na opracowanie koncepcji budowy wschodniej obwodnicy i nowego mostu na Obrze. Wniosek wtedy zgłosił burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki. Decyzja należała do rady miejskiej.  Opracowanie koncepcji miało być pierwszym etapem, poprzedzającym realizację tej ważnej dla mieszkańców inwestycji.
Niestety po drodze mieliśmy pamiętne „zawirowania” w Ratuszu i w związku z tym wstrzymane zostały praktycznie wszystkie inwestycje. Później były wybory samorządowe i zmiana władzy samorządowej. Czas mijał i kolejnych etapów inwestycji  nie doczekaliśmy się.

Zgodnie  z koncepcją drugi most drogowy przez Obrę miał powstać na wschodnich rogatkach miasta, na wysokości ul. Piastowskiej, co umożliwiłoby w efekcie znacznie skrócić drogę do centrum miasta mieszkańcom Obrzyc, którzy pracują w prawobrzeżnej części miasta, np. w parku przemysłowym lub w zakładach przy ul. Reymonta.
Wschodnia obwodnica pozwoliłaby również wyprowadzić część ruchu kołowego z centrum miasta i byłaby alternatywą w przypadku zablokowania głównego mostu, w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego, w przypadku prac remontowych, lub wypadku drogowego. Jakim problemem dla mieszkańców miasta jest zamknięcie jedynego mostu drogowego już doświadczyliśmy, kiedy most był poddany remontowi.

Obwodnica miała być realizowana etapami i docelowo powinna połączyć ul. Poznańską z północnym węzłem obwodnicy i trasą S3. Burmistrz i przewodniczący rady podkreślali, że realizacja inwestycji będzie możliwa przy jednoczesnym zaangażowaniu gminy, powiatu, województwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Liczono wtedy również na unijne dotacje, które miały ruszyć za dwa lata. Czyniono próby wpisania inwestycji do sieci dróg o znaczeniu strategicznym dla regionu.
Zakładano, że wtedy będzie można liczyć na pieniądze z Brukseli. Argumentem miał być fakt, że planowana obwodnica ma łączyć drogę wojewódzką numer 137 z ekspresówką, dlatego spełnia te kryterium. Jako kolejne uzasadnienie podnoszono, to że jest duże natężenie ruchu na tych drogach.

W 2016 roku władze gminy ogłosiły przetarg na opracowanie projektu. Jeszcze w 2018 roku inwestor miał uzyskać pozwolenie na budowę. Natomiast w maju 2018 roku zapowiedziano rozpoczęcie budowy już w 2019 roku.  Koszt inwestycji realizacji tego zadania oszacowano wtedy na 18 mln. zł. Budowa miała być realizowana w dwóch etapach.

Dwa lata temu, 25 kwietnia 2018 roku burmistrz Remigiusz Lorenz wraz ze skarbnikiem gminy Kamilą Anioł-Szymańską i kierownikiem Wydziału Realizacji Inwestycji, Sylwestrem Suchowskim uczestniczyli w spotkaniu i wideokonferencji z przedstawicielami Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Spotkanie odbyło się w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra. Podczas wideokonferencji rozmawiano o możliwości preferencyjnego finansowania budowy I etapu obwodnicy Międzyrzecza.

Władze Międzyrzecza  w marcu 2019 roku deklarowały, że został złożony wniosek o dofinansowanie opracowania projektu budowy wschodniej obwodnicy miasta, wraz z mostem przez Obrę, w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów”.
Warto przypomnieć, że ogłoszony przez Mateusza Morawieckiego wiosną 2018 roku rządowy program „Mosty dla regionów” zakłada, że do 2025 roku na ośmiu największych polskich rzekach powstaną 22 mosty.

Zgodnie z założeniami w ramach I etapu obwodnica miała być wykonana od ulicy Poznańskiej do ulicy Piastowskiej, o długości 1 km 100 m. Inwestycja obwodnicy miała obejmować również budowę kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem oraz ciągiem pieszo-rowerowym. Przy okazji miał  być przebudowany również ośmiuset metrowy odcinek ulicy Piastowskiej.

Od tych deklaracji minął ponad rok. Mieszkańcy miasta nie odnotowali rozpoczęcia budowy wschodniej obwodnicy. Nie wyremontowano także ulicy Piastowskiej. Nie rozpoczęto budowy drugiego mostu.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku zostały w Radiu Zachód podane nowe koszty inwestycji.  Oszacowano, że budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza, wraz z mostem, będzie kosztować 35 milionów złotych, natomiast koszt samego projektu sięgał 300 tysięcy złotych.  Czyli w stosunku do deklaracji z 2018 roku mamy dwukrotny wzrost kosztów budowy. Ile ta inwestycja będzie kosztowało w 2020 roku nikt na chwilę obecną nie podał.

Minął pierwszy kwartał  2020 roku, a o terminie rozpoczęcia inwestycji przestano praktycznie mówić.

Jedynym pocieszeniem jest to, że inwestycję udało się wpisać do  „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”, do „Lubuskiego Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2020 – 2027.”

W dziale „DOSTĘPNOŚĆ DROGOWA”
IV. Uzupełnienie opisu przedsięwzięcia strategicznego nr 25 „Modernizacja sieci dróg lokalnych wraz z budową obwodnic” o zadanie:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy m. Trzciel.

2. Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza wraz z przeprawą mostową przez rzekę Obra.

Nie pozostaje nam w tej sytuacji nic innego jak cieszyć się już istniejąca obwodnicą w ciągu drogi ekspresowej S3 i przyglądanie się dalszym skutecznym działaniom władz Międzyrzecza, które być może kiedyś doprowadzą do realizacji od lat zapowiadanej budowy wschodniej obwodnicy miasta wraz z mostem przez Obrę.  Zapomnieć o tym nie można choćby z tego względu, że w etapie planowania i przygotowania dokumentacji już ponieśliśmy jako społeczność znaczne koszty.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię