togetair 2021 001Zeroemisyjne systemy energetyczne są wpisany w strategię rozwoju Polski, ich rozwój jest warunkiem koniecznym transformacji energetycznej naszego kraju. Jakie mamy perspektywy, które inwestycje niosą ze sobą największe możliwości?

O zeroemisyjnych systemach energetycznych wpisanych w strategii rozwoju Polski i perspektywach ich rozwoju mogliśmy usłyszeć podczas debaty prowadzonej przez Jakuba Wiecha z Energetyka24, którego gośćmi byli:

  • Anna Moskwa Prezes Zarządu Baltic Power;
  • Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych;
  • Monika Morawiecka – Prezes Zarządu, PGE Baltica;
  • Anna Moskwa – Prezes Zarządu, Baltic Power;
  • Tomasz Siwak – Wiceprezes, Enea;
  • Mateusz Berger – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Znaczna część dyskusji poświęcona była energii wiatrowej, a dokładnie możliwościom energetycznym farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Według  Zbigniewa Gryglasa, z MAP:  – „Będzie więcej gigawatów energii wiatrowej niż zapisaliśmy w PEP 2040, teraz już jesteśmy tego pewni. […] Trzeba być optymistą w zakresie inwestycji w farmy wiatrowe. Wierzę, że nasz optymizm pociągnie te projekty w przyszłość i zrealizujemy więcej niż 11 GW mocy.”

Podobne zdanie wyraziła Monika Morawiecka z PGE Baletnica: –„Nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów polityki energetycznej Polski bez rozwoju energetyki morskiej. PEP jest projektowana na 11 GW mocy, ale na pewno potencjał jest większy. Obecnie planowane obszary morskie, gdzie będą zlokalizowane farmy wiatrowe, zabezpieczają ten poziom, ale już wyznaczane są nowe obszary.”

Do dwugłosu dołączyła się Anna Moskwa z Baltic Power, wskazując na również na perspektywę czasową rozpoczęcia prac – „Mamy nadzieję, że uzyskamy wszystkie decyzje administracyjne, by rozpocząć budowę farmy wiatrowej na Bałtyku w 2023 r.”

togetair 2021 002Z przedmówcami zgodził się również wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, wskazując na potencjał energetyki wiatrowej – „Wszystkie aspekty geograficzne sprzyjają temu, by Polska grała pierwsze skrzypce w morskiej energetyce wiatrowej. Grzechem byłoby nie skorzystać z takiej szansy.”

Skolei przedstawiciel koncernu Enea zwrócił uwagę na inne niskoemisyjne źródło energii – „Nie mamy wyjścia, tylko musimy patrzeć w przyszłość i zacząć transformować nasze źródła energii. Jednym z pomysłów polskiego rządu jest energetyka jądrowa.”