OGŁOSZENIE

W sobotę, 19 grudnia br., blisko 100 ochotników na żołnierzy zawodowych, złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Na placu apelowym w Międzyrzeczu, odbyła się ostatnia w tym roku przysięga wojskowa elewów III turnusu służby przygotowawczej.  

W tym roku to już ostatnia edycja szkolenia elewów w ramach III turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Ochotnicy pochodzący z całej Polski, 23 listopada br. rozpoczęli wojskowe szkolenie przygotowawcze w strukturach 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej, realizowane według programu podstawowego. Warto zaznaczyć, że szkolenie jest jednakowe dla wszystkich kandydatów, niezależnie od obranego w późniejszym czasie korpusu wojskowego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, takie jak szkolenie strzeleckie, taktyczne czy zagadnienia z musztry.

Pozytywnie zakończone egzaminy, umożliwiają elewom aplikację do wybranego rodzaju Sił Zbrojnych RP na wolne stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych.

*  *  *

Przysięga rozpoczęła się od złożenia meldunku Dowódcy 17 WBZ, pełniącemu obowiązki płk Wojciechowi Ziółkowskiemu przez dowódcę uroczystości mjr Przemysława BECZEK.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, sobotnia ceremonia miała charakter zamknięty, w której nie uczestniczyli zaproszeni goście oraz rodziny żołnierzy składających przysięgę.

Po podniesieniu flagi i odśpiewaniu przez uczestników uroczystości hymnu państwowego głos zabrał dowódca brygady. Płk Ziółkowski zwrócił się do przysięgających elewów: – „Jako przyszli kandydaci do zawodowej służby wojskowej i przyszli żołnierze, właśnie dzisiaj bierzecie na siebie zaszczytny obowiązek kontynuowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego.  Aby droga, której być może dla wielu z was wyznaczą dziś słowa roty – będzie pełna pasji, zaangażowania i odwagi w codziennym działaniu. Życzę wam spełnienia planów zarówno osobistych, jak i zawodowych”.

W ramach wyróżnienia przed frontem szyku żołnierze złożyli przysięgę wojskową na sztandar 17WBZ. Ksiądz kapelan udzielił żołnierzom błogosławieństwa, następnie w imieniu przysięgających, głos zabrał szer. elew Klaudia Chmiel. – „Zebraliśmy się tutaj, żeby złożyć przysięgę naszej ojczyźnie. Łączy nas gotowość do obrony granic państwa Polskiego oraz chęć niesienia pomocy naszym obywatelom. Nasza przygoda z wojskiem dopiero się zaczyna. Dziękuję dowódcą każdego szczebla za owocne szkolenie, wam koleżanki i koledzy za zaangażowanie”.

Ostatnim elementem uroczystości było odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wzniosłego charakteru i powagi uroczystości nadała kompania honorowa na czele z pocztem sztandarowym oraz orkiestra wojskowa ze Szczecina.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st.szer. Patryk Szymaniec/


Tekst: ppor. Anna Dominiak

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię