w wot służy już 30 000 żołnierzy 003
Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem osób młodych. 8% żołnierzy WOT to uczniowie szkół średnich, a 19% to studenci. Co trzeci żołnierz ma wyższe wykształcenie …
Foto: DWOT/12WBOT

Liczebność żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła dzisiaj 30 000. Ten szczególny moment zbiegł się z rozpoczęciem ostatniej w tym roku edycji „Wakacji z WOT”. Może wśród nowych żołnierzy wielkopolskiej brygady jest 30 – tysięczny terytorials?

 – „WOT jest dzisiaj formacją stanowiącą wspólnotę żołnierzy pełniących terytorialną i zawodową służbę wojskową ukierunkowaną na realizację misji wspierania i obrony lokalnych społeczności. W tym dniu zachęcamy do podejmowania służby w WOT wszystkie osoby, które swoją aktywność zawodową i życie rodzinne chcą uzupełnić o służbą wojskową” – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła Dowódca WOT.

w wot służy już 30 000 żołnierzy 001
Ojciec i syn w szeregach WOT
Foto: DWOT/12WBOT

Ci którzy wcześniej odpowiedzieli na apel generała już dziś założyli mundur i rozpoczęli szkolenie w szeregach terytorialsów. W 12 Wielkopolskiej Brygadzie OT przez najbliższe dni szkolić się będzie 100 nowych ochotników. Dla części z nich to pierwszy kontakt z wojskiem a dla niektórych to powrót do służby w mundurze. Wśród nich znaleźli się uczniowie i studenci, informatyk, mechanik, rolnik, pracownik administracji miejskich wodociągów a także ojciec z synem.

Jak wygląda szkolenie w WOT? To wyjście ze strefy komfortu.

w wot służy już 30 000 żołnierzy 002
Ojciec i syn w szeregach WOT
Foto: DWOT/12WBOT

Na początku trzeba podkreślić, że kandydaci do służby muszą nastawić się na intensywny trening wojskowy. Pierwszy dzień najczęściej mija pod znakiem pobierania umundurowania i wyposażenia indywidualnego. Potem przyszli żołnierze muszą przystąpić do egzaminu z wychowania fizycznego. Natomiast każdy kolejny dzień to kilkunastogodzinny trening wojskowy. Przez najbliższe dni przyszli terytorialsi muszą zaznajomić się z bezpiecznym i efektywnym posługiwaniem bronią, elementami taktyki, topografii czy też podstawami pierwszej pomocy medycznej na polu walki.
Ostatni dzień to tzw. „pętla taktyczna” czyli sprawdzian wyszkolenia każdego terytorialsa dla tych wytrwałych, którzy pozostaną na szkoleniu do końca. Wszyscy, którzy pomyślnie ukończą „pętlę”, złożą uroczystą przysięgę wojskową 11 września na terenie koszar wojskowych w Lesznie.
Po tym uroczystym dniu ochotnicy rozpoczną służbę najbliżej swojego miejsca zamieszkania. W tej chwili bataliony znajdują się w Śremie, Lesznie, Skwierzynie i Dolaszewie pod Piłą.

 *  *  *

Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem osób młodych. 8% żołnierzy WOT to uczniowie szkół średnich, a 19% to studenci. Co trzeci żołnierz ma wyższe wykształcenie.
W ostatnim czasie wśród nowo powoływanych ochotników spada współczynnik tych, którzy mieli wcześniej kontakt z wojskiem. Dla coraz większej liczby ochotników
16-dniowe szkolenie podstawowe jest ich pierwszym kontaktem ze służbą wojskową. Wśród terytorialsów wiele jest kobiet, które stanowią blisko 19% żołnierzy formacji, jest to współczynnik zdecydowanie wyższy niż w wojskach operacyjnych.

Według prognoz na koniec roku 2021 służbę WOT ma pełnić 32 tys. żołnierzy. W samej 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy już ponad 2000 żołnierzy.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka