OGŁOSZENIE

Weekendowe zakazy jazdy w Polsce
Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów o dmc powyżej 12 t, kierowcy grozi mandat karny w wysokości 200-500 zł !

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina o ograniczeniach w ruchu dla niektórych pojazdów ciężarowych w ostatni weekend maja. Ograniczenia nie obowiązują wszystkich kierowców. Są z nich zwolnione autobusy oraz ciężarówki przewożące m.in. lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa i żywe zwierzęta.

W najbliższą sobotę i niedzielę część pojazdów ciężarowych, o dmc powyżej 12 t, jest objętych zakazami jazdy. Powodem zakazów są Zielone Świątki, które przypadają na ostatnią niedzielę maja. Tego dnia i w dzień poprzedzający święto, pojazdy o tonażu większym niż 12 t, nie mogą poruszać się po drogach w godzinach:

  • 27 maja – od godz. 18:00 do godz. 22:00,
  • 28 maja – od godz. 8:00 do godz. 22:00.
wzmożony ruch na drogach 001
Weekendowe zakazy jazdy w Polsce

Ograniczenia w ruchu nie dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych. Są z nich zwolnione m.in. autobusy, ciężarówki przewożące lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa albo żywe zwierzęta. Nie dotyczą one również pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych albo pomagających w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy:

  • powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;
  • oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów, których nie dotyczą przepisy związane z ograniczeniami w ruchu, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 783 z późn. zmianami).

Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów o dmc powyżej 12 t, kierowcy grozi mandat karny w wysokości 200-500 zł, a przewoźnikowi kara finansowa 2000 zł. Również na zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona kara finansowa w wysokości 1000 zł.

Zakazy ruchu dla części pojazdów ciężarowych obowiązują w niektóre dni ustawowo wolne od pracy i w dzień je poprzedzający ze względu na spodziewany w te dni wzmożony ruch na drogach.

2. Wprowadza się okresowe ograniczenia ruchu pojazdów, o których mowa w § 1, poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następujących terminach:

1) od godziny 8:00 do 22:00 w dni ustawowo wolne od pracy:

   1. 1 stycznia – Nowy Rok,
   2. pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
   3. drugi dzień Wielkiej Nocy,
   4. 1 maja – Święto Państwowe,
   5. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
   6. pierwszy dzień Zielonych Świątek,
   7. dzień Bożego Ciała,
   8. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
   9. 1 listopada – Wszystkich Świętych,
   10. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
   11. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
   12. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w dzień poprzedzający dzień określony w pkt 1 lit. b–j;


Źródło informacji: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię