OGŁOSZENIE

terytorialsi podsumowują 2022 rok 007Miniony rok dla żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej był okresem intensywnego działania. Terytorialsi brali udział w operacjach wspierających administrację publiczną i społeczności lokalne.

Rok 2022 upłynął pod znakiem aktywnie prowadzonej rekrutacji. Brygada wzbogaciła się o piąty batalion lekkiej piechoty: 152. W Krośnie Odrzańskim. Szeregi wielkopolskiej „Dwunastki” w minionym roku zasiliło ponad 800 ochotników. Warto przypomnieć, że stałym rejonem odpowiedzialności brygady są dwa województwa: Wielkopolska i Ziemia Lubuska. Ponadto, cała formacja, w tym również 12. WBOT, przyjęła zadania niemilitarnej części zarządzania kryzysowego w MON.

 Rozwój formacji w 2022 r.

Działania rekrutacyjne prowadzone były we wszystkich brygadach OT. Założony cel został osiągnięty już w listopadzie. Jednak proces rekrutacyjny nadal trwał. Pod koniec roku WOT przekroczyły liczebnością 36 tys. żołnierzy, w tym blisko 32 tys. ochotników oraz ponad 4 tys. żołnierzy zawodowych.
Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem również u kobiet, które stanowią ponad 20% formacji. Średnia wieku żołnierza OT to 33 lata.

 Szkolenie

terytorialsi podsumowują 2022 rok 002Niemal każdy weekend w brygadzie był czasem szkoleń rotacyjnych w macierzystych batalionach. Aby trafić w szeregi wielkopolskiej brygady, należy odbyć szkolenie podstawowe lub wyrównawcze.

Takich szkoleń w ciągu roku odbyło się osiem (w tym również osiem przysiąg wojskowych). Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń rotacyjnych pomagają również w życiu codziennym. Okazuje się, że wielkopolscy terytorialsi często znajdują się pierwsi na miejscu wypadków i tragicznych zdarzeń  i udzielają pierwszej pomocy.
Żołnierze 12. WBOT uczestniczyli w wielu kursach organizowanych przez Wojskowe Akademie i Szkołę Podoficerską „Sonda”. Kształcenie kadry oficerskiej w ramach kursu „Agrykola” odbywało się w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Wojsk Lądowych.

Żołnierze wielokrotnie brali  udział w szkoleniach z medycyny pola walki. Dodatkowo, brygada uczestniczyła w ćwiczeniach m.in. z partnerami z USA.

 Zarządzanie kryzysowe

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła wiele zmian w zakresie zarządzania kryzysowego. Jednym z uchwalonych przedsięwzięć jest powierzenie Wojskom Obrony Terytorialnej niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Z dniem wejścia w życie  ustawy Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT zastąpili dotychczasowych szefów WSzW i stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia wojskowego na wypadek powstania sytuacji kryzysowych w regionie.

terytorialsi podsumowują 2022 rok 003W minionym roku przeprowadzono wiele szkoleń ze służbami z użyciem różnych scenariuszy wydarzeń. Jednym z ogólnopolskich przedsięwzięć szkoleniowych z zarządzania kryzysowego było ćwiczenie pk. Przyjazna Energia-2022 na wypadek wystąpienia przerw w dostawie prądu. Ćwiczenie prowadzone było w Lesznie (woj. wielkopolskie) oraz w Przytocznej (woj. lubuskie)

 Operacje wspierające społeczności lokalne

Silne Wsparcie

terytorialsi podsumowują 2022 rok 006Za nami kolejny rok operacji „Silne Wsparcie”. Żołnierze wielkopolskiej brygady (podobnie jak całe WOT), wspierali (i nadal wspierają) funkcjonariuszy Straży Granicznej na wschodzie naszej kraju.

Do wsparcia z powietrza zaangażowano Bezzałogowe Statki Powietrzne FlyEye również z 12. WBOT, które posiada na wyposażeniu Grupa Rozpoznania Obrazowego.

Niezawodna Pomoc

terytorialsi podsumowują 2022 rok 004Od początku inwazji Rosji na Ukrainę społeczeństwo polskie otworzyło szeroko serca i granice dla uchodźców z Ukrainy.

Minister obrony narodowej Pan Mariusz Błaszczak już w pierwszych dniach wydał decyzję o skierowaniu żołnierzy WOT do wsparcia działań samorządów, administracji publicznej i Straży Granicznej.  12. WBOT prowadziła wsparcie na terenie Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej.

terytorialsi podsumowują 2022 rok 005Terytorialsi wspierali punkty relokacji uchodźców i punkty informacyjne.

W ramach operacji Niezawodna Pomoc, brygada zapewniała również transport do miejsc na terenie całego kraju.


Opracowała: por. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię