Pokonanie przeszkody wodnejCzwartek, 14 czerwca to ostatni dzień, kiedy podczas 4-dobowych zajęć kolejne pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady realizowały pokonywanie Odry na ośrodku szkolenia Biała Góra.

Planowanie to podstawa
Począwszy od poniedziałku, 11 czerwca, Wielkopolska Brygada realizuje taktyczne przeprawy przez Odrę. Środowe zajęcia były również bazą do zajęć instruktażowo-metodycznych dla dowódców batalionów.

Zważywszy na ukształtowanie terenu naszego kraju oraz jego pokrycie rzekami, nie trudno wnioskować, że jednym z głównych wyzwań taktycznych stanowi umiejętność pokonywania przeszkody wodnej. Występujące na rzekach mosty, mogą być  zniszczone przez siły przeciwnika lub niewystarczające do przemieszczenia się licznych sił brygady. Ponadto wyposażenie, jakie jest na stanie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pozwala na wykonanie tego zadania na własnym sprzęcie czyli wykorzystując rosomaki, PTS oraz łodzie.

 – „Pokonywanie przeszkody wodnej, zwłaszcza rzeki, której nurt powoduje dodatkowe utrudnienie, wymaga od dowódców dokładnej analizy zadania oraz zaplanowania i zorganizowania przedsięwzięcia. Ważne jest, aby przeprawa przebiegła szybko, ale również bezpiecznie. Stąd podczas zajęć instruktażowo-metodycznych głównym celem było przedstawienie dowódcom pododdziałów, jak zorganizować zajęcia taktyczne wymagające przeprawy przez rzekę oraz ujednolicenie dotychczasowych procedur” – podkreślił dowódca Cyfrowej Brygady pułkownik Robert Kosowski.

Po przeprowadzeniu przez kierownika zajęć analizy zadania ze szkolonymi, w roli których tym razem wystąpili dowódcy batalionów i dywizjonów międzyrzeckiej jednostki, nastąpiło organizowanie przeprawy. 7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich zgodnie z rozkazem pułkownika Kosowskiego, wykonał wzorową prezentację organizacji przeprawy oraz pokonywania rzeki z wykorzystaniem etatowych środków będących na wyposażeniu „Siedemnastki”.

Fotorelacja 

 zdjęcia: szer. Patryk Szymaniec


  Pierwszy warunek – bezpieczeństwo
Poniedziałek, 11 czerwca, rozpoczął czterodobowe zajęcia taktyczne, których celem było wykonanie przez wszystkie pododdziały Wielkopolskiej Brygady pokonania przeszkody wodnej jaką jest rzeka Odra. Zważywszy na trudność zdania oraz liczne środki wykorzystane do wykonania postawionego zadnia, pierwszy dzień poświęcony został zapoznaniu szkolonych z warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami osobistego przygotowania.  – „W każdym z pododdziałów są młodzi żołnierze, dla których pokonanie przeszkody wodnej jest nowym wyzwaniem. Duży nacisk kładziemy na kierowców rosomaków. Pierwszy dzień szkolenia to czas aby poznali i przetrenowali zasady przygotowania transporterów do sprawnego i bezpiecznego przekroczenia rzeczki” – podkreślił szef szkolenia podpułkownik Jarosław Mosur.

  Pokonanie Odry
We wtorek, na Odrze pojawiły się pierwsze pojazdy, które rozpoczęły pokonywanie Odry.   – „Rzeka jest o tyle trudną przeszkodą, ponieważ występuje na niej zmienność prędkości nurtu i wymaga od kierowców dużej czujności oraz umiejętności kierowania pojazdu, aby w etapie końcowym dotrzeć do punktu na brzegu, który zapewni możliwość „wyjścia” z rzeki” – podkreślił dowódca 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich podpułkownik Paweł Krzyżaniak, którego batalion jako pierwszy całością sił przekroczył Odrę.
Rosomaki to nie jedyny sprzęt, jaki tego dnia przeprawiał się przez rzekę. Główną część żołnierzy piechoty przetransportowały PTS, w które wyposażony jest 5 Kresowy batalion saperów. Ponadto w tym czasie przetrenowane zostało przemieszczenie na drugi brzeg rzeki z wykorzystaniem łodzi. Jak podkreślił podpułkownik Mosur, żołnierze muszą być przygotowani na każdą sytuację taktyczną, dlatego zagadnienie jakim jest pokonanie rzeki realizowana jest na wszystkich możliwych środkach transportu. Kolejne dni, stanowiły wyzwanie dla pozostałych pododdziałów brygady.

 Wykorzystanie doświadczeń
Pokonywanie przeszkody wodnej to także czas zdobywania i wykorzystywania dotychczasowych doświadczeń. Podczas czterodniowych zajęć, we wtorek, 12 czerwca rejon działania Wielkopolskiej Brygady przygotowane zostały punkty szkoleniowe, na której adepci sztuki wojenne z Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia zapoznani zostali z etapami i zasadami przygotowania zajęć jakimi jest przygotowanie przeprawy oraz możliwości techniczne sprzętu.

  Zabezpieczenie każdego dnia
Nad zabezpieczeniem technicznym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa podczas przeprawy czuwał 5 Kresowy batalion saperów z Krosna Odrzańskiego, który od początku czerwca realizuje to zadanie na korzyść wszystkich jednostek Czarnej Dywizji. Czerwcowe działania poprzedzone były przygotowaniem rejonu szkolenia, które saperzy rozpoczęli już w drugiej połowie maja.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: szer. Patryk Szymaniec