OGŁOSZENIE

W sobotę, 24 marca 15 batalion Ułanów Poznańskich (15bUP) zakończył dwutygodniowe szkolenie poligonowe, podczas którego przeprowadzona została certyfikacja 10 szwadronu piechoty zmotoryzowanej.

Certyfikacja szwadronu miała na celu sprawdzenie oraz ocenę wyszkolenia żołnierzy pododdziału do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem i obejmowała cykl działań taktycznych połączonych ze strzelaniami bojowymi, zarówno z broni strzeleckiej jak i wozów bojowych. Ze względu na sytuację taktyczną egzaminowanej kompanii zostały przydzielone dodatkowe elementy jak drużyna rozpoznawcza czy drużyna przeciwpancerna.

Fotorelacja 

Zdjęcia: archiwum 17WBZ


 

Przepustka do ćwiczenia
Certyfikacja pododdziału to nie tylko wykonywanie zadań taktycznych i ogniowych. Każdorazowo przystąpienie do sprawdzeni poprzedzone jest sprawdzeniem ewidencji kompanii oraz dokumentacji szkoleniowej, która wskazuje jaki proces szkoleniowy musieli przejść żołnierze aby przystąpić do najważniejszego ćwiczenia.  Kolejnym elementem jest przegląd musztry.

 – „Musztra to podstawowy element wyszkolenia żołnierza. To właśnie od tego przedmiotu rozpoczyna się jego szkolenie, a w późniejszym etapie wpływa to na dyscyplinę i poziom wykonywania trudniejszych taktycznych zadań” – opisuje dowódca pododdziału major Robert Książyk. Wysoki poziom przygotowania pododdziału dopuścił go do następnego etapu jakim były zajęcia taktyczne z wykorzystaniem amunicji bojowej.

Bojowe manewry
W trakcie certyfikacji pododdział otrzymał zadanie prowadzenia działania jako oddział czat. Następnie w toku zmieniającej się sytuacji bojowej kompania została zmuszona do przejścia do obrony wyznaczonego punktu oporu.

 – „Dzięki dobrze zorganizowanej obronie pododdział uzyskał powodzenie w walce, co pozwoliło na wyprowadzenie kontrataku i ostateczne pokonanie przeciwnika” – dodaje major Książyk.

Wykorzystując grupy pozoracji kierownictwo ćwiczenia sprawdzało znajomość stałych procedur operacyjnych związanych z oddziaływaniem sił przeciwnika oraz elementów działań hybrydowych.

Dodatkowo w ramach ćwiczenia taktycznego doskonaliły się inne pododdziały 15bUP oraz przeprowadzono szkolenie doskonalące żołnierzy powołanych z rezerwy.

Gotowi do działania
10 szwadron zakończył certyfikacje z oceną bardzo dobrą, potwierdzającą wysoki poziom wyszkolenia oraz dotychczasowe doświadczenia ułanów. 15 bUP w styczniu zakończył realizację zadań  w ramach I zmiany PKW Rumunia.

Zgrupowanie poligonowe zakończyło się odtworzeniem zdolności bojowej wszystkich szwadronów i przemieszczeniem do miejsca stałej dyslokacji – garnizonu Wędrzyn.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: archiwum 17WBZ

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię