We wrześniu w Wielkopolskiej Brygadzie przeprowadzany jest cykl szkoleń przeznaczonych dla personelu wojskowego objętego średnim poziomem ryzyka zajścia zdarzenia izolacji na teatrze działań.

 ŚRODOWISKO ASYMETRYCZNE
Z doświadczeń współczesnych konfliktów zbrojnych wynika, że w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa personel wojskowy Sił Zbrojnych RP jest bardzo podatny na utratę kontaktu z macierzystą strukturą, w tym schwytanie przez przeciwnika, przetrzymywanie oraz wykorzystanie.

 Będąc w izolacji personel wojskowy zmuszony jest do podejmowania działań umożliwiających: przetrwanie w ekstremalnym środowisku („Survival”)unikanie przeciwdziałając przechwyceniu przez przeciwnika („Evasion”)przeciwdziałanie wykorzystaniu w przypadku schwytania („Resistance”) oraz ucieczkę lub uwolnienie z zamiarem połączenia z macierzystą strukturą („Escape” lub „Extraction”).

 W celu złagodzenia skutków przebywania w izolacji we wrogim środowisku, niezbędnym jest osiągnięcie przez personel wojskowy odpowiedniego poziomu wyszkolenia.

 Kurs specjalistyczny SERE na poziomie „B” zorganizowany w Wielkopolskiej Brygadzie przeznaczony jest dla personelu narażonego na izolacje w średnim stopniu jednocześnie przygotowującego się do służby poza granicami kraju. Szkolenie realizowane jest przez 5 dni. Pierwszy dzień obejmuje zajęcia teoretyczne mające na celu zapoznanie szkolonych z organizacją i funkcjonowaniem systemu odzyskiwania oraz zasad, metod i form ochrony własnej.

 Kolejne dni to praktyczne działanie, którego zasady wyjaśnia major Zbigniew Jakóbczyk szef sekcji rozpoznania 17 WBZ  – „W czasie szkolenia dążymy do wykreowania sytuacji, w której znajdują się uczestnicy, aby w jak największym stopniu była zbliżona do realnego środowiska działania. Naszym celem jest pokazanie żołnierzom jak wygląda izolacja oraz jakie procedury przyjąć, aby ją przetrwać. Dlatego też na całe szkolenie kursanci otrzymują 3 litry wody, resztę muszą pozyskać sami. Ponadto instruktorzy decydują o przydziale posiłków i czasie ich spożywania. Ważne jest, aby każdy poznał swój organizm w sytuacjach ekstremalnych”. 
Głównym elementem szkolenia jest unikanie. To właśnie ten element zwiększa szanse na przetrwanie i umożliwia wykorzystania technik survivalu. – „Unikanie różni się znacznie od zwykłego przemieszczania. Żołnierz znajduje się we wrogim środowisku, w którym zdecydowaną przewagę ma przeciwnik. Ograniczony dostęp do jedzenia oraz brak wyposażenia wpływają na dyskomfort psychiczny osoby izolowanej co przekłada się na jej działanie i realną ocenę sytuacji” – opisuje starszy kapral Marcin Chludziński jeden z instruktorów z kompanii rozpoznawczej.

 Po zakończonych zajęciach praktycznych wszyscy uczestnicy wraz z instruktorami omówią działanie każdej grupy, swoje spostrzeżenia, najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich eliminacji.

 Żołnierze, którzy zaliczą cały program szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający przygotowanie do uczestnictwa w misjach poza granicami kraju.

 Do końca września w brygadzie zostanie przeszkolonych ponad 200 żołnierzy.


Foto:  st. szer. Łukasz Kermel
Tekst:  por. Weronika Milczarczyk