2021 07 12 kontrola itd 2
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego ze Słubic zatrzymali do kontroli zestaw należący do polskiego przewoźnika …

Przewoźnik transportujący do Francji odpady niebezpieczne nie posiadał wymaganego wpisu do systemu BDO oraz wymaganego zezwolenia na transport odpadów. Pojazd, którym były przewożone odpady nie był właściwie oznakowany. Lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wszczęli postępowanie wobec przedsiębiorcy.

W poniedziałek (12 lipca) na autostradzie A2 koło Rzepina inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego ze Słubic zatrzymali do kontroli zestaw należący do polskiego przewoźnika. W cysternie przewożono około 24 ton towaru niebezpiecznego (ADR) z Polski do Francji. Ładunek był odpadem, a przewoźnik nie posiadał wymaganego wpisu do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

2021 07 12 kontrola itd 1
Pojazd, którym były przewożone odpady nie był właściwie oznakowany …

Kierowca nie okazał dokumentów wymaganych przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Pojazd nie był też oznakowany tablicą z literą „A”, wymaganą przy międzynarodowym przewozie odpadów.

Transport został wstrzymany, a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej.


Na podstawie informacji prasowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka