WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 – OBWIESZCZENIE

W związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. opublikowane zostały obwieszczenia z informacją o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej i Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu.

0
605
wybory samorządowe 2024 międzyrzecz 000
W związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. opublikowane zostały obwieszczenia z informacją o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej i Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu.
OGŁOSZENIE

finansowanie kampanii wyborczej
Państwowa Komisja Wyborcza w związku z kierowanymi do niej pytaniami wyjaśnia, że nieodpłatne korzystanie przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego z pomieszczeń na spotkania z wyborcami i miejsc na ekspozycję materiałów wyborczych, którymi dysponują jednostki samorządu terytorialnego i podmioty przez nie prowadzone nie narusza zasad finansowania kampanii wyborczej określonych przepisami ustawy z dnia 5.
więcej

W związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. opublikowane zostały obwieszczenia z informacją o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej i Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu.

Podczas wyborów samorządowych będziemy wybierać radnych gmin, powiatów, sejmików województw, dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Warto przypomnieć, że Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach organów samorządu terytorialnego mają komitety wyborcze tworzone przez partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne, zwane dalej „organizacjami” oraz przez wyborców. Podczas wyborów wybierzemy 17 radnych do Rady Powiatu i 21 radnych do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

Prawo do prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów przysługuje, na zasadzie wyłączności, komitetowi wyborczemu (art. 84 § 1 Kodeksu wyborczego). Oznacza to, że wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych, dokonywaniem wydatków na organizowanie spotkań wyborczych i promocją poszczególnych kandydatów w formie plakatów, ulotek, itd., mogą być prowadzone tylko przez komitety wyborcze i wyłącznie w okresie kampanii wyborczej, która rozpoczyna się z dniem ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów, a kończy się na 24 godziny przed dniem wyborów (art. 104 Kodeksu wyborczego).

Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – [ plik PDF ]

Wybory samorządowe pierwotnie miały się odbyć jesienią 2023, czyli po upływie pięcioletniej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na kumulację wyborczą (wybory parlamentarne odbyły się 15 października), Sejm wydłużył kadencję samorządów, a termin wyborów przesunięto na wiosnę.

OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 1 lutego 2024 roku

wybory samorządowe 2024 międzyrzecz 002
Siedziba Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Powiatu Międzyrzeckiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:powiat okręgi wyborcze 2024

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu mieści się w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 1 lutego 2024 roku

wybory samorządowe 2024 międzyrzecz 001
Ratusz w Międzyrzeczu

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Międzyrzecza podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu w wyborach organów jednostek samorządu. terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. opublikowane zostało obwieszczenie.:gmina okręgi wyborcze 2024

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu mieści się, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, przy ul. Rynek 1, pokój nr 202.

Więcej na temat wyborów samorządowych 2024 r. można przeczytać na TUTAJ


Czytaj także:

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię