xxx forum ekonomiczny w karpaczu a00
W tym roku Forum odbywać się będzie pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa. Oznacza to, że uczestnicy wydarzenia skupią się na wyzwaniach przed jakimi stoi Unia Europejska…

Europa w poszukiwaniu przywództwa – to hasło tegorocznego XXX Forum Ekonomicznego, które w dniach 7-9 września odbędzie się w Karpaczu. Udział w wydarzeniu weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przez 3 dnia Karpacz będzie ekonomiczną stolicą Polski. To tam spotkają się eksperci, politycy, samorządowcy, naukowcy i przedstawiciele biznesu, aby rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

xxx forum ekonomiczny w karpaczu 010W tym roku Forum odbywać się będzie pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa. Oznacza to, że uczestnicy wydarzenia skupią się na wyzwaniach przed jakimi stoi Unia Europejska. To m.in. walka ze skutkami pandemii, wejście w nową perspektywę finansową na lata 2021-2027, czy też ochrona klimatu.

To właśnie Zielony Ład w europejskich regionach będzie tematem panelu, w którym jednym z prelegentów będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. Jego uczestnicy szukać będzie odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać tę szansę na rozwój.

xxx forum ekonomiczny w karpaczu 002Samorządy są zobowiązane do wdrożenia regulacji Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z wyzwań dla miast jest renowacja budynków by stały się efektywne energetycznie i niskoemisyjne. Komisja Europejska twierdzi, że za 10 lat budynki w Europie będą wyglądały zupełnie inaczej. Staną się one mikrokosmosami bardziej odpornego, bardziej ekologicznego i cyfrowego społeczeństwa, funkcjonującego w systemie obiegu zamkniętego.

Jak sprawić, aby związana z nim idea „nowego Bauhausu” pozwoliła zmienić styl zarządzania samorządami w Europie? Nowa europejska inicjatywa Bauhaus łączy Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami mieszkalnymi.
Wzywa wszystkich Europejczyków do wyobrażenia sobie i wspólnego budowania zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości, która jest piękna dla naszych oczu, umysłów i dusz. Jakie instrumenty wykorzystać i jak kształcić kadry niezbędne do realizacji tego celu? To pytania, które przed w dyskusji postawi jej moderatorka dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE z Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Odpowiedzi zaś obok marszałek Elżbiety Anny Polak szukać będą: Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, Petr Kulhánek, Hetman Kraju Karlovovarski (Czechy), Gaetano Armao, Wiceprzewodniczący Regionu Sycylia (Włochy), Magnus Berntsson, Przewodniczący Zgromadzenia Regionów Europy (Szwecja) oraz Georg Milbradt, Profesor, Były Premier Saksonii, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Niemcy).

Regiony wiedzy i innowacji będą w centrum zainteresowania uczestników drugiego panelu, którzy zastanawiać się będą, jak wypracować efektywny system współdziałania.

Współpraca pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi stanowi jeden z niezbędnych elementów prawidłowego rozwoju gospodarki regionu. Stworzenie efektywnego modelu współpracy bezpośrednio przekłada się na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Powstają wyspecjalizowane miejsca pracy, co pozwala na oferowanie stabilnego zatrudnienia. W jaki sposób należy tworzyć platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi?

Moderatorem dyskusji będzie Jacek Kasz, Dyrektor Centrum Transferu Technologii – Politechniki Krakowskiej. W dyskusji zaś udział wezmą: Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, Victoriia Levchuk, Zastępca Przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina), Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Andżelika Możdżanowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Victor Vaugoin, Dyrektor Biura Łącznikowego Dolnej Austrii przy EU.

  *   *   *

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Transmisja wydarzeń ze strefy PFR podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Założenia programowe

Dzień 1
 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia kulturalne
 • Gala Nagród
Dzień 2
 • Dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Gala Nagród
Dzień 3
 • Dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Zakończenie Forum

Punktem wyjścia do określenia tematyki poszczególnych paneli będą następujące ścieżki programowe:

 • Biznes i Zarządzanie
 • Europa i Świat
 • Forum Bezpieczeństwa
 • Forum Eksportu
 • Forum Idei
 • Forum Innowacji
 • Forum Ochrony Zdrowia
 • Forum Regionów
 • Forum Ukraińskie
 • Makroekonomia
 • Media i Komunikacja
 • Nowa Gospodarka
 • Polityka Międzynarodowa
 • Wydarzenia Specjalne
 • Zrównoważony Rozwój

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:

 • Człowiek Roku
 • Firma Roku
 • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Program rekreacyjny:

Odbywa się w drugim i trzecim dniu Forum (prezentacja atrakcyjnych turystycznie i historycznie miejsc, atrakcje rekreacyjne regionu a także wyjątkowe atrakcje kulinarne).

Goście Forum:

Ponad 3000 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.

Organizator:  Fundacja Instytut Studiów Wschodnich


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Marzena Toczek

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka