OGŁOSZENIE

bystrzyca kłodzka 100
Bystrzyca Kłodzka – Ratusz – najstarszy budynek ratusza z blankami i wieżą zegarową istniał już w XIV w. Następne przechodziły kolejne remonty i przebudowy …

Bystrzyca Kłodzka to piękna, zaciszna i klimatyczna miejscowość o bogatym historycznym rodowodzie, leżąca na Dolnym Śląsku, w sercu Kotliny Kłodzkiej, niedaleko Lądka ZdrojuKłodzka i Polanicy Zdrój, około 15 km od granicy z Czechami. Bystrzyca mianuje się Miastem Królewskim.

Podczas wakacyjnych wędrówek po malowniczej Kotlinie Kłodzkiej warto odwiedzić to ciekawe miasteczko.  Nowa część miasta w zasadzie niewiele różni się od innych tej wielkości miast, ale wystarczy wkroczyć w starą część miasta i nagle zauważymy, że dookoła otacza nas historia. Bystrzyckie stare miasto położone jest s na wąskiej ostrodze umiejscowionej w widłach obu rzek przepływających przez Bystrzycę Kłodzką. Na niej, na wysokości ok. 360 m n.p.m. rozplanowano miasto średniowieczne. Zbocza jej opadają bardzo stromo w kierunku południowym i wschodnim, miejscami skalnymi urwiskami. Są to pozostałości po plejstoceńskiej terasie nadrzecznej o wysokości do 20 m. bystrzyca kłodzka 039Przeciwległy brzeg, tak zwana Góra Parkowa jest ukształtowana w podobny sposób. Sprawia to, że Bystrzyca Kłodzka posiada jedną z najpiękniejszych panoram miejskich, prezentującą ciekawy styl zabudowy tarasowej, szczególnie oglądaną z prawego brzegu Nysy Kłodzkiej.
To specyficzne położenie miasteczka obok swojej niewątpliwej urokliwości powoduje jednocześnie wiele prozaicznych problemów, typowych dla miast górskich. Tu kwestia odprowadzenia wód opadowych musi być traktowana poważnie i wykluczone są półśrodki, bo natura w jeden sezon potrafi zweryfikować ludzkie partactwo.

Ziemia Bystrzycka leżąca przy ważnym trakcie wiodącym z północy na południe była zamieszkana od najdawniejszych czasów. Szlaki przetarte przez Celtów, były także wykorzystywane przez starożytnych Rzymian, którzy poprzez Przełęcz Międzyleską podążali nad Bałtyk po cenny bursztyn. Na terenach tych odnaleziono też ślady osadnictwa łużyckiego.

Tak właśnie powstała osada, która na przełomie XIII i XIV wieku stała się Miastem Królewskim, z prawami miejskimi. Wtedy to zaczęły powstawać pierwsze zabytki miasta i piękne obwarowania, które zachowały się do dziś, mimo wojen i pożarów.

bystrzyca kłodzka 018Średniowieczne obwarowania Bystrzycy, ul. Okrzei, ul. Rycerska – mury miejskie powstały w XIV wieku i do dzisiaj zachowały się znaczące elementy tych dawnych obwarowań, stanowiące dziś niemałą atrakcję. Są to Wieża Rycerska, Brama Kłodzka (udostępniona do zwiedzania) i kamienna Brama Wodna z początku XIV wieku, początkowo zwana Dolną. W późniejszym okresie wzmocniona ze względów strategicznych, nadbudowaną wieżą z krenelażem i ostrosłupowym hełmem ceglanym z 1508 roku. Od strony miasta widoczne są zewnętrzne schody, prowadzące do pomieszczenia nad przejazdem. Wejście u szczytu schodów posiada prosty portal, okna w pomieszczeniu są kwadratowe i posiadają kamienne obramowania. Kształt okien i portalu nawiązuje do architektury późnego średniowiecza. Drewniany strop oddziela to pomieszczenie od kolejnego, ponad nim. Jest to ciemna izdebka, nie posiadająca okien, jedynie otwory strzelnicze. Nie posiada własnego stropu i jest od góry otwarta na ostrosłup zwieńczenia.

Więcej zdjęć z Bystrzycy Kłodzkiej można można zobaczyć w Foto-Galerii na naszym profilu na FACEBOOKU – klik

Przelot bramy zamykała od zewnątrz żelazna, spuszczana na łańcuchach krata. W pomieszczeniach baszty przebywał strażnik, a przed nią urzędnik miejski pobierał myto za wjazd do miasta.

bystrzyca kłodzka 014Warto oczywiście zwiedzić w Bystrzycy Kłodzkiej Rynek i stojący w samym jego środku piękny Ratusz, to najbardziej okazała budowla na głównym placu Bystrzycy. Obecna neorenesansowa budowla pochodzi z lat 1853-54. Najstarszy budynek ratusza z blankami i wieżą zegarową istniał już w XIV w. Następne przechodziły remonty i przebudowy po licznych pożarach nawiedzających miasto w latach 1469, 1475, 1667, 1703, 1756, 1758, 1800 i 1823. Po renesansowym ratuszu zachowała się wieża z fragmentami sgraffita. bystrzyca kłodzka 017Wewnątrz Ratusza znajdują się unikatowe malowidła ścienne z II połowy XIX. Warto także zejść do piwnic, gdzie znajduje się kawiarnia, która w upalne dni sprawia, że bez klimatyzacji można się świetnie zrelaksować i nabrać sił do dalszego zwiedzania.

Jest też w mieście drugi Rynek, tzw. „Mały Rynek” na środku, którego posadowiono oryginalny, zabytkowy, wykuty z piaskowca pręgierz – pomnik średniowiecznego prawa z 1556 r., który w 1813 r. przeniesiono z głównego rynku na Mały Rynek. bystrzyca kłodzka 094

U podstawy na pierścieniu zachowany łaciński napis: “1556/transferit 1736/1813” “DEUS IMPIOS PUNIT” (Bóg każe niepoczciwych), wyżej żelazne obręcze potwierdzające przeznaczenie słupa.
Dziś pręgież nie jest już miejscem wykonywania kar i tylko zdobi to miejsce i dowodnie potwierdza dawne uprawnienia sądownicze miasta. To przy nim wykonywano kary na przestępcach.

bystrzyca kłodzka 111Zwiedzając Rynek z pewnością dostrzeżemy jego ozdobę, czyli pomnik Św. Trójcy – monumentalne dzieło A. Jörga z 1736 roku. Trójkondygnacyjny cokół dźwiga w górze rzeźbę Św. Trójcy, poniżej Maria Immaculata i Michał Archanioł oraz figury św. Józefa, Joachima i Anny. Na ażurowej balustradzie św. Florian, Jan Nepomucen i Franciszek Ksawery.

Kolejnym miejscem, którego podczas zwiedzania miasta nie wolno ominąć jest Muzeum Filumenistyczne, znajdujące się na wspomnianym wyżej Małym Rynku. Muzeum powstało w 1964 r. i mieści się w dawnym kościele ewangelickim i byłej szkole parafialnej.

Budowle pochodzą z lat 1821-1822, a po tragicznym pożarze miasta w 1823 roku zostały przebudowane.
bystrzyca kłodzka 102Muzeum posiada bogate zbiory różnych przedmiotów do niecenia ognia, opakowań i etykiet zapałczanych z różnych części świata oraz dział regionalny poświęcony historii miasta i okolic.

Poniżej prezentujemy małą próbkę etykiet zapałczanych, które być może zachęcą Państwa do odwiedzenia Muzeum,

Więcej zdjęć z Bystrzycy Kłodzkiej można można zobaczyć w Foto-Galerii na naszym profilu na FACEBOOKU – klik

Muzeum jest czynne:
– wtorek – sobota 8:00 – 16:00;
– niedziela 10:00 – 15:00

Natomiast w okresie wakacyjnym w miesiącach VII-VIII placówka jest czynna:
– wtorek – sobota 9:00 – 17:00;
– niedziela 10:00 – 16:00.

bystrzyca kłodzka 010Zwiedzając uliczki Starego Miasta z pewnością natkniemy się na kościół pw. św. Michała Archanioła, stojący przy placu Marii Skłodowskiej-Curie. Kościół istnieje od XIII w. Skomplikowana sylweta kościoła – od wschodu średniowieczna, od zachodu dwudziestowieczna – nawiązuje do renesansu śląskiego, jest wynikiem licznych przebudowań od XIII do XX w. Obecna forma kościoła halowa, z wieżą od południa, od zachodu dwuszczytowa elewacja frontowa z neorenesansowymi portalami z pocz. XX w. Warto zwiedzić także wnętrze kościoła. Tu godne uwagi są: rzeźba Madonny z dzieciątkiem (XV w.), kamienna chrzcielnica (1577), barokowe rzeźby i krata, neogotycki ołtarz i ambona.

Kolejną, wartą polecenia atrakcją jest Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika, znajdująca się przy ul. Kolejowej 5.
Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika jest prowadzona przez Pana Władysława Węglarza i udostępniana zwiedzającym od 2000 roku. Znajdujące się tam przedmioty, które związane są z rolnictwem, pan Władysław zbiera od 30 lat, zostały one zakupione na terenie 4 gmin Masywu Śnieżnika tj. gminy Bystrzyca Kłodzka, Międzylesia, Lądka-Zdroju oraz Stronia Śląskiego. Łącznie jest to ok. 1500 eksponatów datowanych od 1563 roku. Zwiedzanie jest nieodpłatne, przyjmowane są wolne datki.  Przed zwiedzaniem warto się umówić: tel. 74-811-25-27, Izba Pamięci czynna jest: codziennie od 10:00 do 17:00.

Bez wątpienia na zwiedzającym robią wrażenie świetnie zachowane mury obronne miasta, które dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2015 roku, w ramach programu Dziedzictwo Narodowe, Priorytet 1. Ochrona Zabytków, poddano procesowi renowacji.

Efekt jest widoczny i robi wrażenie. Widać także, że w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia, bo tak naprawdę troska o zabytki, to proces niekończący się i pochłaniający każde pieniądze.

Pochodzące z okresu średniowiecza mury miejskie w Bystrzycy Kłodzkiej, są pozostałością systemu umocnień obronnych miasta, o pierwotnej długości 1580 m. Znajdują się przy ul. Wojska Polskiego i ul. Międzyleśnej.

Obecnie najlepiej zachowane fragmenty obwarowań to: Brama Wodna, Baszta Kłodzka i Baszta Rycerska.

  • Brama Wodna – budowla powstała na planie kwadratu o wymiarach około 7 na 7 metrów, wewnątrz jest ostrołukowy przejazd, ze sklepieniem kolebkowym, brama jest zwieńczona blankami i ostrosłupowym hełmem.
  • Baszta Kłodzka – pozostałość po wyburzonej Bramie Kłodzkiej, o podstawie 5 na 5 metrów, posiada ceglane nakrycie ostrosłupowe.
  • Baszta Rycerska – o podstawie 4,5 na 4,5 metra, w 1843 roku przerobiona na dzwonnicę sąsiadującego kościoła ewangelickiego, również zwieńczona hełmem ostrosłupowym.
  • Wójtostwo – pozostałość po wieży obronnej, w roku 1776 częściowo wyburzonej i przebudowanej na dom mieszkalny.

Poza tym zachowały się duże fragmenty murów wzdłuż ulic Międzyleskiej i Wojska Polskiego, często wykorzystane jako elementy konstrukcyjne wybudowanych później domów.

Widać, że w średniowieczne obwarowania starano się wkomponować we współczesną infrastrukturę miasta i miejscami wyszło to zupełnie nieźle, ale w wielu miejscach współczesne budownictwo niezbyt dobrze komponuje się ze średniowieczną architekturą.

Wymienione wyżej obiekty stanowiące elementy średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego Bystrzycy Kłodzkiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 poddano remontowi i adaptacji na cele kultury i turystyki.

Wspomnieć należy także o „Kryształach”, czyli Alei Gwiazd utworzonej w 2015 roku z inicjatywy artysty – rzeźbiarza Konrada Tomaszewskiego, usytuowanej w parku miejskim wzdłuż murów obronnych przy ul. Wojska Polskiego. Aleję tworzy szereg płaskorzeźb idealnie odwzorowanych twarzy znanych postaci polskiego kina, wykonanych z tworzywa imitującego szkło kryształowe. Pierwszą twarzą Kryształowej Alei Gwiazd był Kazimierz Kutz. Obecnie do grona osób, których podobizny pojawiły się w bystrzyckiej alei należą, m.in. Krzysztof Zanussi, Jerzy Hoffman, Janusz Majewski, Grażyna Wolszczak oraz Robert Gonera.

Więcej zdjęć z Bystrzycy Kłodzkiej można można zobaczyć w Foto-Galerii na naszym profilu na FACEBOOKU – klik

Miasteczko nie jest kurortem, być może dzięki temu jest tu nawet w sezonie urlopowym spokojnie, co sprzyja jego zwiedzaniu. Do starej części miasta można spokojnie dojechać osobowym autem, są także dogodne parkingi, wprawdzie nie strzeżone, ale za to darmowe i bez ograniczeń czasowych.


Czytaj więcej:
Z cyklu podróże dalekie i bliskie – Weekend w Dusznikach Zdrój
Nadchodzą zmiany komunikacyjne w Świnoujściu. Ruszają konsultacje społeczne
Rejs statkiem wycieczkowym – ciekawe urozmaicenie urlopu
Reakcja Polaków na luzowanie obostrzeń pandemicznych
JEDZIEMY NA WAKACJE DO ŚWINOUJŚCIA
Łagów – wieś o charakterze miejskim – zaprasza
Jak bezpiecznie jechać autem na wakacje? – poradnik
Niedziela nad jeziorem Głębokie [zdjęcia]
Pożegnanie lata z Bractwem Rycerskim – 2016
JARMARK MAGDALEŃSKI 2016

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię