OGŁOSZENIE

Priorytety i cele w budowaniu silnych regionów – marszałek Elżbieta Anna Polak panelistką tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?” to hasła tegorocznego Forum Ekonomicznego, które odbywa się w dniach 8-10 września br. w Karpaczu.

Europejskie strategie rozwoju – priorytety i cele w budowaniu silnych regionów

Panelistką tego bloku była marszałek Elżbieta Anna Polak. Stawianie na rozwój regionalny jest jednym z podstawowych strategii finansowych i politycznych Unii Europejskiej. Europa jest mocniejsza dzięki silnym regionom, które są w stanie sprostać ostrej konkurencji globalnej, implementować założenia zrównoważonego rozwoju czy też w odpowiedni sposób prowadzić inwestycje, dzięki którym wzrasta jakość specjalizacji danego regionu. Celem panelu była debata nad nowymi założeniami unijnej polityki spójności oraz przedstawienie możliwości regionalnej współpracy transgranicznej.

Moderator: Jacek Protas – Poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Paneliści:

 • Marek Sowa – Poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Jacek Żalek – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Cezary Przybylski – Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
 • Jacek Sutryk – Prezydent, Urząd Miejski Wrocławia,
 • 30 lat samorządu terytorialnego: marszałek Elżbieta Anna Polak

Gościem specjalnym Forum Regionów jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Dziś (09.08) rozmowę z marszałek dotyczącą 30 lat samorządu terytorialnego przeprowadziła Julia Grzybowska – Prezes Zarządu, Fundacja Warsaw Institute.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

To miejsce konstruktywnych dyskusji na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. Około 150 wydarzeń, wielu gości: liderów w państwach i rządach naszego regionu, szefów urzędów centralnych, polityków, działaczy samorządowych, naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych. Tak zapowiada się Forum Ekonomiczne 2020.

XIV Forum Regionów
Od 2007 roku integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. Forum Regionów to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Wśród debat XIV Forum Regionów nie zabraknie tematów z zakresu zrównoważonego rozwoju regionów, poprawy jakości życia mieszkańców, gospodarki odpadami, nowych inwestycji oraz rozwoju infrastruktury.

Tematyka Forum:

 • Polityka spójności po 2020 r.
 • Kolej na gospodarkę – nowe połączenia impulsem do rozwoju regionów
 • Technologie tworzące miasto przyszłości
 • Partnerstwa regionalne – korzyści, relacje, doświadczenia
 • Akcja Rewitalizacja, czyli jak tchnąć nowe życie w obszary zdegradowane
 • Inwestycje samorządowe w czasach pandemii – jak przygotować się na spowolnienie gospodarcze?
 • Samorząd w obliczu kryzysu zdrowotnego
 • Rozwój obszarów miejskich oparty na wiedzy
 • Śmieci na wagę złota! – trudna gospodarka odpadami
 • Wygrać z konkurencją! – jak gminy i regiony przyciągają inwestorów?
 • Rozwój infrastruktury regionalnej
 • Wyzwania rozwojowe małych i średnich miast
 • 30 lat samorządu terytorialnego – cykl rozmów
 • Miasta – nowy podmiot w relacjach międzynarodowych?
 • Europejskie strategie rozwoju – priorytety i cele w budowaniu silnych regionów

FOTORELACJA


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię