OGŁOSZENIE

Pismo Prezydenta RP do redakcji portalu Ziemia Międzyrzecka
Pismo Prezydenta RP, Andrzeja Dudy

15 lutego 2019 roku do naszej redakcji wpłynął list. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że było to pismo z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pismo Prezydenta Andrzeja Dudy przesłało Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej i dotyczy, tzw. nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli naszego kraju, a konkretnie włączenia się w promowanie i nagłośnienie możliwości, jakie niesie znowelizowana Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (plik PDF).
Cóż, jak mówi stare powiedzenie mówiące o tym, że”
„ …dowódcy się nie odmawia”, to tym bardziej trudno odmówić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 

Nim przejdziemy do promowania ustawy przypomnijmy o co chodzi
Otóż od dnia 1 stycznia 2019 roku poszerzone zostały usługi dostępne w punktach pomocy o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. Do końca roku 2018 ustawa gwarantowała uprawnionym osobom jedynie dostęp do darmowych usług pomocy prawnej. Poradnictwo obywatelskie w 2019 roku będzie wprowadzane stopniowo w coraz większej liczbie punktów, tak aby docelowo mogło być świadczone podczas około jednej czwartej wszystkich dyżurów w każdym powiecie.
Również w 2019 roku nieodpłatna mediacja jest świadczona w sposób fakultatywny jedynie w wybranych punktach, natomiast od 2020 roku będzie już dostępna obligatoryjnie w każdym punkcie.

W Powiecie Międzyrzeckim działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

w Międzyrzeczu, w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Przemysłowej 2, pok. nr 13 w dniach:
poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00 (adwokat)

wtorek w godz. 10:00 – 14:00 (adwokat)

środa w godz. 9:00 – 13:00 (adwokat)

czwartek w godz. 7:30 – 11:30 (radca prawny)

piątek w godz. 12:00 – 16:00 (radca prawny)

Telefon kontaktowy czynny jest w godzinach pracy prawników: 95-742-84-67, email: npp.miedzyrzecz@powiat-miedzyrzecki.pl.

Natomiast w Skwierzynie pomoc można uzyskać w budynku Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Chrobrego 5, pok. 9, punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, porad udziela adwokat codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00, telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy prawnika: 784 121 444, email: npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby uprawnione powinny wcześniej umówić termin wizyty w danym punkcie pod numerem telefonu 95-742-84-10 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?
Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2.  Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4. Nieodpłatną mediację ( w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligotoryjnie), lub

5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Do końca roku 2018 pomoc prawna obejmowała:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 3. Pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA ?
Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”  („Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora” uchwalone przez Społeczną Radę do spraw ADR powołaną przy Ministerstwie  Sprawiedliwości).
Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy „alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej”. Do tej pory  brak było „systemowego rozwiązania zapewniającego dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie przedsądowym”. Dlatego tak istotne jest włączenie mediacji do katalogu nieodpłatnych usług prawnych oferowanych osobom mniej zamożnym, w ramach znowelizowanej ustawy. W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ?
Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

DLA KOGO POMOC
Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje pod numerem podanym do zapisów w powiecie.

Do końca roku 2018 darmowa pomoc prawna była udzielana na etapie przedsądowym:

 • młodzieży do 26. roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tutaj kliknij),
 • osobom, które ukończyły 65 rok życia,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię