Zielony boom w biznesie – jak nowe regulacje stymulują zainteresowanie compliance i zrównoważonym rozwojem

Polskie firmy przygotowują się do wprowadzania zaleceń wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej: o ochronie sygnalistów i SCRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), związanych ze zrównoważonym rozwojem i compliance. Mimo że te dyrektywy nie zostały jeszcze wdrożone do polskiego prawa, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z ich znaczenia.

0
411
zielony boom biznes 000
Zielony boom w biznesie – jak nowe regulacje stymulują zainteresowanie compliance i zrównoważonym rozwojem
OGŁOSZENIE

zielony boom biznes 001
Dużą rolę w tym procesie będą odgrywać działy compliance, które dbają o zgodność działań organizacji z istniejącymi przepisami prawnymi. Dyrektywa wymaga sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju od różnych podmiotów, w tym największych organizacji, dużych jednostek oraz małych i średnich spółek giełdowych.

Polskie firmy przygotowują się do wprowadzania zaleceń wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej: o ochronie sygnalistów i SCRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), związanych ze zrównoważonym rozwojem i compliance. Mimo że te dyrektywy nie zostały jeszcze wdrożone do polskiego prawa, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z ich znaczenia.

Dyrektywa SCRD, która weszła w życie 5 stycznia 2023 roku, ma zostać wprowadzona do polskiego systemu prawnego w ciągu 18 miesięcy. Jej zakres obejmuje raportowanie ESG, czyli odnoszące się do działań związanych z ochroną środowiska (environmental), odpowiedzialnością społeczną (social) i ładem korporacyjnym (corporate governance). Oznacza to, że raportowanie zrównoważonego rozwoju nie będzie ograniczać się tylko do proekologicznych działań, ale uwzględni także aspekty etyczne i społeczne oraz standardy zarządzania. Dużą rolę w tym procesie będą odgrywać działy compliance, które dbają o zgodność działań organizacji z istniejącymi przepisami prawnymi. Dyrektywa wymaga sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju od różnych podmiotów, w tym największych organizacji, dużych jednostek oraz małych i średnich spółek giełdowych.

zielony boom biznes 002
Każde przedsiębiorstwo powinno dostosować te działania do lokalnych przepisów oraz specyfiki swojej organizacji, korzystając w razie potrzeby z wsparcia ekspertów zewnętrznych.

Compliance, czyli zgodność z istniejącymi przepisami prawnymi i normami postępowania, odgrywa kluczową rolę w procesie raportowania ESG. Rola oficera compliance zależy od struktury organizacji i może obejmować tworzenie odpowiednich polityk i regulaminów, nadzorowanie, raportowanie, ale też zbieranie danych ESG. Z rosnącą świadomością ekologiczną, przedsiębiorstwa zrozumiały, że zrównoważony rozwój przynosi nie tylko korzyści dla planety, ale także przyczynia się do oszczędności. Badanie przeprowadzone wśród menedżerów ds. zgodności z przepisami wykazało, że aż 89% z nich uwzględnia raportowanie ESG jako element programu compliance swojej organizacji.

Działy compliance mogą także odgrywać istotną rolę w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wdrażanie przez nie odpowiednich polityk i regulaminów, szkolenie personelu itp. może przyczynić się do ograniczenia korupcji czy promowania prawa niedyskryminującego. Jednocześnie, dla zapewnienia skuteczności i spójności wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju, warto zastosować normy ISO, które odpowiadają poszczególnym celom ONZ. W tym procesie pomocne okażą się normy takie jak ISO 9001, 14001, 50001, 45001, 27001 i 27701. Każde przedsiębiorstwo powinno dostosować te działania do lokalnych przepisów oraz specyfiki swojej organizacji, korzystając w razie potrzeby z wsparcia ekspertów zewnętrznych.

Podkreślając rosnącą świadomość ekologiczną wśród przedsiębiorców, warto zaznaczyć, że dążenie do zrównoważonego rozwoju staje się kluczowym elementem strategii wielu organizacji, mając wpływ zarówno na ich wizerunek, jak i efektywność biznesową.

 *  *  *

Hanna Korol – radczyni prawna, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 5 lat związana z Grupą DEKRA, gdzie obecnie pełni także funkcje: oficera compliance, inspektora ochrony danych i inspektora ds. zrównoważonego rozwoju.

DEKRA jest globalnym liderem na rynku certyfikacji systemów zarządzania, w TOP 3 firm TIC działających w Polsce. Z jasną, ambitną wizją bycia partnerem dla bezpiecznego i zrównoważonego świata DEKRA łączy najlepszych ludzi, innowacyjne technologie i pasję do ustanawiania standardów, które zmieniają biznes na lepsze.

Działająca od niemal 100 lat na świecie – i od ponad 20 lat w Polsce – DEKRA stawia obecnie na dynamiczny rozwój usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i zarządzania ciągłością działania, oraz na usługi wspierające zrównoważony rozwój organizacji i elektromobilność.


Źródło informacji: DEKRA

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię