OGŁOSZENIE

45 mln zł na odnawialne źródła energii w LubuskiemZarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu dla konkursu w ramach RPO – Lubuskie 2020 na działania związane z odnawialnymi źródłami energii.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 45 mln zł. Nabór wniosków odbędzie się w dniach 26 listopada 2018 r. – 30 stycznia 2019 r. – Chcemy, aby Lubuskie było przyjazne środowisku. Temu służy realizacja projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej:

– budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),

– przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 Pomoc zostanie przeznaczona na instalacje OZE, których moc wyniesie:
en. wodna (do 5 MWe),
en. wiatru (do 5 MWe),
en. słoneczna (do 2 MWe),
en. biogazu (do 1 MWe),
en. biomasy (do 5 MWe).
Dopuszcza się realizację projektów, obejmujących dwa lub więcej z wymienionych powyżej typów/rodzajów projektów.

45 mln zł na odnawialne źródła energii w LubuskiemWartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 45 mln zł, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Do składania wniosków w ramach konkursu uprawni są:

– Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);

– Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;

– Spółki prawa handlowego będące własnością JST;

–  Uczelnie/szkoły wyższe,

–  Jednostki naukowe,

–  Instytuty Badawcze,

– Instytucje kultury,

– Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD),

– Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,

– Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,

– Grupy producentów rolnych,

– Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego),

– Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze),

– Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,

– Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania 3.1. Dopuszczalna jest realizacja projektu
z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

O środki mogą ubiegać się również jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów Wnioskodawców.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

1 KOMENTARZ

  1. wow jest to konkretny zastrzyk pieniążka na bardzo potrzebne inwestycje ;). Przynajmniej według mnie :). Sam zainwestowałem w instalację fotowoltaiczną, kilkanaście paneli i biorąc pod uwagę rosnące ceny prądu, które cały czas nas dołują – warto było i myślę, że jest to dobra inwestycja na wiele lat! Z racji, że zależało mi na dobrej jakości panelach i długiej gwarancji, kupiłem je od oze-biomar. Noi jestem z pomorza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię