OGŁOSZENIE

Warsztaty prawne dotyczące porozumień konstytucyjnych klastrów energii

W środę 06.11.2019 r. w Kancelarii Prawnej WBK Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. Warszawa, zespół Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta uczestniczył w  „Warsztatach prawnych dotyczących porozumień konstytucyjnych klastrów energii”. 

Klastry energii [*1] to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej. Klastry energii realizują ww. cel w sposób przyjazny środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Projekt ma charakter ciągły.

Koncepcja klastrów energii wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych  źródłach energii pojęcia klastrów energii.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji umowy na rzecz Ministerstwa Energii. Celem warsztatów było przedstawienie raportu z analiz porozumień konstytucyjnych klastrów energii w Polsce, oraz przedstawienie ich funkcjonowania w ujęciu prawnym.

Zostały poruszone także optymalne rozwiązania w zakresie niezbędnych elementów porozumień konstytucyjnych klastra energii. Na koniec prezentacji każdy uczestnik mógł przyłączyć się do dyskusji i przedstawić własne spostrzeżenia dotyczące działających już klastrów.

„Cieszymy się, że liczną delegacją mogliśmy dzielić się własną wiedzą i szkolić się z nowej tematyki łączącej elementy gospodarcze ze społecznymi i interesem publicznym, zintegrowanie chroniącymi środowisko naturalne. Zdobyta wiedza pomoże nam pomagać innym oraz ułatwi pracę biura Stowarzyszenia, funkcjonującego również na rzecz Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej i wkrótce wspierającego rządowe programy Czyste Powietrze, Mój Prąd i Energia Plus” – mówi Kamil Sieratowski, Skarbnik Zarządu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka OBRA-WARTA


Zespół Biura w Pszczewie: Kierownik Zuzanna Melcer, oraz pracownicy Regina Kretschmer i Anita Kostrzewa

Tekst: Kamil Sieratowski


Czytaj także:
Indywidualne instalacje fotowoltaiczne – zaproszenie do 2 projektu
Czy panele fotowoltaiczne rzeczywiście mają w Polsce sens?
Czy istnieje alternatywa dla kotłów gazowych i dla przysłowiowych „kopciuchów”?

 [*1] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478, z późn. zm.), zwana dalej „ustawa OZE”.
Pojęcie klastra energii zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925).
Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.


 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię