OGŁOSZENIE

Aż 10 mln zł trafi do lubuskich gmin na budowę popularnych świetlic wiejskich. W poniedziałek, 28 września br., w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze, wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn podpisał pierwsze umowy w tej sprawie.

Świetlice wiejskie od dawna pełnią funkcje kulturalne w gminach. Podczas spotkania z przedstawicielami gmin, które otrzymały dofinansowanie, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn zaznaczył, że każda podpisana umowa to kolejny krok w rozwoju naszego województwa. – „To także wspólna praca wielu zaangażowanych ludzi: pracowników poszczególnych samorządów przygotowujących dokumentację i pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy tę dokumentację sprawdzają pod kątem obowiązujących przepisów. Dlatego dzisiaj wszystkim tym osobom szczególnie dziękuję” – podkreślił wicemarszałek.

W konferencji uczestniczył także radny sejmiku województwa lubuskiego Zbigniew Kołodziej, który wspominał czasy, gdy był sołtysem wsi Rozłogi.
„Świetlice wiejskie to centra aktywności społecznej mieszkańców. Cieszę się, że w regionie powstało ich tak wiele w ramach funduszy PROW. I choć lubuska wieś wypiękniała, i na przestrzeni lat mocno się zmieniła, to nie zmieniła się rola świetlic” – mówił radny.

W ramach wspomnianego budżetu po wielu latach oczekiwania swojej świetlicy wiejskiej doczekają się w końcu także mieszkańcy Kęszycy LeśnejTo specyficzne sołectwo, powstałe na terenie byłej wojskowej bazy od lat zabiegało o taki obiekt. Sala wiejska uwzględniona była także w „PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI – Kęszyca Leśna na lata 2011 – 2017”. Niestety plan trafił na przysłowiową półkę, gdzie przeleżał ponad 10 lat, a mieszkańcy nadal czekają na rozwiązanie swojego problemu.
Wcześniej, przed laty, po wyjściu z tej miejscowości pododdziałów wojskowych Federacji Rosyjskiej międzyrzecki samorząd nie zadbał dostatecznie o tę sferę społecznego życia nowoutworzonego sołectwa. Istniejące w byłej bazie wojskowej budynki rozsprzedano za bezcen, część wyburzono, a wiele latami stało i po prostu niszczało.

więcej zdjęć

Niestety na potrzeby kulturalne młodego sołectwa nie przeznaczono praktycznie żadnego obiektu. Rolę wiejskiej świetlicy od 20 lat do dnia dzisiejszego spełnia jedno pomieszczenie udostępniane przez miejscowych strażaków ochotników w remizie strażackiej.
Samorząd natomiast przekazał dla kościoła katolickiego duży kubaturowo obiekt, który dawniej pełnił rolę stołówki wojskowej, który po przeprowadzonych remontach pełni obecnie rolę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i nosi nazwę Lubuski Nazaret Diecezjalny Dom Rekolekcyjny.

W poniedziałek, 28 września br., w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze, Gmina Międzyrzecz otrzymała na budowę sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej pół miliona złotych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostałe koszty budowy ma pokryć samorząd ze swojej kasy.

Teren pod budowę sali wiejskiej został już wyznaczony przed kilkoma laty. Wykonano również projekt. Niestety realizacji projektu mieszkańcy jak dotąd się nie doczekali.

Lokalizacja nowej sali wiejskiej jest optymalna, bo w pobliżu oprócz boiska znajduje się plac zabaw i plenerowa siłownia. Jest także miejsce na zaprojektowanie parkingu samochodowego.
Burmistrz Międzyrzecza wprawdzie zadeklarował termin ukończenia inwestycji na 15 lipca 2022 roku, ale nie poznaliśmy jeszcze terminu rozpoczęcia budowy.

Mimo wszystko możemy założyć, że dojdzie w końcu do realizacji tej, przez wiele lat oczekiwanej inwestycji i sołectwo będzie miało wreszcie realne możliwości do realizowania swoich statutowych zadań, a dzieci z Kęszycy Leśnej będą miały gdzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania.  Natomiast dorośli mieszkańcy, bez względu na pogodę w godnych warunkach będą mogli się spotkać podczas różnorodnych imprez integracyjnych.

 *  *  *

  KĘSZYCA LEŚNA
Historia miejscowości sięga końca lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy, to w 1927 roku Niemcy rozpoczęli budowę w środku lasu kompleksu koszarowego dla żołnierzy Wehrmachtu. W koszarach tych stacjonowali również w różnych okresach pododdziały Indyjskiej Armii Narodowej, złożonej z w przewadze z Hindusów, których jako ochotników zebrano w Annaburgu pod Dreznem, gdzie podzielono ich na dwie grupy. Jedna trafiła na poligon piechoty w Saksonii, druga do koszar w Kęszycy Leśnej. Stacjonowali tu również Wallonowie z 373 batalionu belgijskiego, przekształconego później w SS-Freiwiligen Brigade „Wallonien”. Żołnierze indyjscy mieszkali w bloku przy placu apelowym na przeciwko budynków zajmowanych przez Belgów. W maju 1943 roku Legion hinduski trafił na front zachodni.
Po wojnie dawne koszary Wehrmachtu nazywane były „Gródkiem”. W latach 1945 1956 stacjonował tu garnizon Wojska Polskiego.
W latach 1956 – 1993 na podstawie umowy między rządami PRL i ZSRR z dnia 17 grudnia 1956 roku koszary w czasowe użytkowanie przejęła jednostka łączności Północnej Grupy Wojsk Radzieckich…

Kęszyca Leśna – więcej


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię