OGŁOSZENIE

Blisko 140 narkotestów trafiło do lubuskiej policji. Zarząd województwa po raz kolejny wsparł funkcjonariuszy.

wicemarszałek Łukasz Porycki
wicemarszałek Łukasz Porycki

„Dzięki dobrej współpracy samorządu województwa z policją udaje się skutecznie podnosić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i przeciwdziałać uzależnieniom” – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

31 maja 2019 roku wicemarszałek Łukasz Porycki przekazał narkotesty lubuskiej policji. Województwa Lubuskie od wielu lat wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. w zakresie łagodzenia skutków nadużywania substancji psychotropowych. Wsparcie polega na zakupie urządzeń typu „DrugWipe 6 S” (narkotesty) do badania głównych grup narkotyków w ślinie, które będą wykorzystane wobec kierowców w trakcie rutynowych kontroli drogowych.

W tym roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (który realizuje  i koordynuje działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii) zakupił 138 szt. narkotestów na kwotę 11 923,20 zł brutto. Urządzenia zakupione zostały również w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach województwa lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie to wpisuje się również w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

Wcześniej, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dla Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie.

Z doświadczenia i opinii Policji wynika, że urządzenia te są najbardziej praktyczne i przedstawiają najbardziej rzeczywiste wyniki w trakcie badania. I tak w 2018 roku badaniu narkotestami poddano 644 osoby, z czego 275 badanych kierowało pojazdami mechanicznymi pod działaniem środków odurzających. Pozwoliło to na wyeliminowanie z ruchu drogowego potencjalnych sprawców zdarzeń drogowych, a w tym być może najbardziej tragicznych  w skutkach.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię