OGŁOSZENIE

Zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu. Na zdjęciu: mjr Radosław Jaźwiński i gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej. zdjęcie: kpt. Michał Grodner

W dniu 18 października 2019 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie mjr Radosława Jaźwińskiego.

Jednocześnie na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu został powołany kpt. Łukasz Kropidłowski.

Akty powołania na nowe stanowiska wręczył osobiście gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk Piotra Warenika – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie.

Od lewej: płk Piotr Warenik, mjr Radosław Jaźwiński, gen. Jacek Kitliński 
zdjęcie: kpt. Michał Grodner
kpt. Łukasz Kropidłowski, nowo powołany Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu i gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej
zdjęcie: kpt. Michał Grodner

 *  *  *

Służba Więzienna podlegająca Ministrowi Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny Wykonawczy, zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności, środków przymusu skutkujących pozbawienia wolności oraz kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Realizuje ustalenia zawarte w Europejskich Regułach Więziennych, Wzorcowych Regułach Minimalnych Postępowania z Więźniami oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w tym zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej.

Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne.


Na podstawie informacji prasowej Serwisu Służby Więziennej

Tekst: por. Jacek Ćwiertnia – Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – 
zdjęcia: kpt. Michał Grodner – Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię