OGŁOSZENIE

Wspólny System Segregowania Odpadów w Międzyrzeczu
Wywóz śmieci z osiedla. Piastowskiego

Jak pamiętamy w końcu ubiegłego roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu radni uchwalili nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, które będą obowiązywały w 2018 roku.

Zapowiedziane podwyżki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki oraz za wywóz nieczystości wywołuje wśród mieszkańców nadal wiele emocji.  Wiele osób pragnie doszukać się uzasadnienia i podstawy wprowadzonych podwyżek.

Wywóz śmieci z os. Piastowskiego w Międzyrzeczu
Wywóz śmieci z osiedla. Piastowskiego

Prawdą jest to, że nikt nie lubi podwyżek. W PRL-u z tego powodu wybuchały wielkie demonstracje i strajki, jak choćby protesty w Radomiu. Obecnie ceny towarów i usług rosną niemal codziennie i nikt z tego powodu nie myśli strajkować lub obalać Rządu. Wiele się w Polsce i w naszym społeczeństwie pod tym względem zmieniło. Czy na lepsze, cóż, to każdy ocenić musi sam  J

Z dniem 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zgodnie z art. 527 ustawy Prawo Wodne, z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, prawami i obowiązkami Wód Polskich. Od 2018 roku taryfy weryfikuje i zatwierdza organ zewnętrzny, jakim jest Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie.
Nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2018 rok uchwalona została przez  Radę Miejską na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 328 tekst jednolity ze zm.)

Wzrost cen wody w 2018 roku w Międzyrzeczu Skąd podwyżki?
Bez wątpienia jednym z czynników wpływających na wzrost opłat jest przewidywany o ponad punkt procentowy wzrost inflacji w stosunku do 2017 roku.
Do wzrostu cen przyczyniło się zatwierdzone przez polski parlament Prawo Wodne, które wprowadza, tzw. Opłaty stałe za usługi wodne, naliczane nie od wody pobranej, lecz od maksymalnej ilości wody, która teoretycznie  może być pobrana. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen jest wynikająca z ustawy konieczność opracowania szeregu dokumentów planistycznych. Na cenę wpływają również koszty realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Czytaj także: Nowe stawki opat za wodę i ścieki w 2018 roku

Czytaj także: Jakość wody wodociągowej w Międzyrzeczu – SONDA

 Wspólny System Segregowania Odpadów
Dawniej funkcjonujące w ramach samorządów miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, tu nazwy były różne i nie jest to istotne. Istotne było to, że samorząd wtedy w dużej mierze miał wpływ na proces oczyszczania miasta i wywozu śmieci. Okazało się, że rządzący w naszym kraju wiedzą lepiej i uzdrowili funkcjonowanie samorządów w tym obszarze. Ustawą nakazano zlikwidowanie tych samorządowych jednostek. Obsługę miast i gmin we wspomnianej kwestii miały obsługiwać wyłaniane w drodze przetargów prywatne firmy.
Panowie posłowie nie przewidzieli niestety faktu, że Polacy to naród ze wszech miar ceniący nadal kombinowanie i obchodzenie przepisów. Obecnie w wielu gminach naszego kraju samorządy mają problem, bo do przetargu nie zgłaszają się firmy lub zgłasza się jedna i w takiej sytuacji nie bardzo można mówić o możliwości wyboru najkorzystniejszej ceny.
Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w Międzyrzeczu.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia na terenie całej Polski obowiązuje Wspólny System Segregowania Odpadów (WSSO), którego celem jest ujednolicenie (dotychczas różnorodnych) systemów segregacji odpadów w poszczególnych gminach. Pamiętajmy o tym, że wymyślony przez parlamentarzystów system finansowany jest niestety z kieszeni obywateli i częściowo z kasy samorządowej, czyli pośrednio także za nasze pieniądze. Za to zyski uzyskane z zagospodarowania surowców wtórnych gromadzi już zupełnie kto inny.

 Jak została uzasadniona podwyżka cen za wywóz odpadów w Gminie Międzyrzecz?
Zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia środków niezbędnych do samofinansowania się całego procesu.

Warto wspomnieć,  że z środków otrzymywanych od mieszkańców gmina pokrywa:
odbiór, transport i utylizację odpadów,
odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek,
utworzenie dodatkowych miejsc odbioru odpadów selektywnych utworzonych
przy ulicach: Hugo Kołłątaja i Krasińskiego,
wyposażenie nieruchomości w pojemniki,
mycie i dezynfekcja pojemników oraz utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym,
utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK).

      Wzrost cen za wywóz śmieci w 2018 roku

Podwyżka generalnie uzasadniona została bardzo dużym wzrostem kosztów odbioru śmieci w porównaniu do lat ubiegłych. Podobno wynika to z warunków zawartych w jedynej ofercie jaka wpłynęła do Urzędu Miejskiego i którą wybrano w drodze przetargu nieograniczonego.
Na wzrost ceny ma ponoć wpływ wzrastająca ilość odpadów komunalnych. Ile w stosunku do lat poprzednich? Tego nie wiadomo, bo dane w tej kwestii nie zostały przedstawione.
Ostatni czynnik wpływający na wzrost ceny, to podobno brak prawidłowo wysegregowanych odpadów komunalnych przez mieszkańców. I tu rodzi się niejako automatycznie pytanie – kto stwierdził niewłaściwość segregacji i gdzie ją stwierdzono? Czy powstał jakiś z tej kontroli protokół i czy wyciągnięto konsekwencje w stosunku do osób, czy też wspólnot ? Pytań jest jak widać wiele. Ostatni czynnik wpływający na wzrost cen, mam wrażenie ociera się trochę o pojęcie, tzw.  odpowiedzialności zbiorowej, której podobno w demokratycznym państwie nie powinno się stosować. No chyba, że powoli odchodzimy od demokracji w naszym kraju, cóż to zmienia sytuację obywatela ale to już zupełnie inna historia.

Okazuje się, że jest szansa na uzyskanie odpowiedzi w powyższym temacie. Urząd Miejski organizuje w dniu 22 stycznie , br. o godzinie 12:00 w Sali Ślubów  spotkanie z mieszkańcami miasta, którego tematem będą wprowadzone podwyżki cen wody i ścieków.  Warto przyjść i na spotkanie, bo kto pyta nie błądzi.

Czytaj także: Harmonogram wywozu odpadów w 2018 roku

Zasday prawidłowej segregacji odpadów

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię