OGŁOSZENIE

7 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej.

Sesja Rady Miejskiej została zorganizowana na wniosek burmistrza Międzyrzecza Remigiusz Lorenza, podczas której rozpatrzono zgodnie z przyjętym planem sesji tylko trzy punkty.

42 Sesja Rady Miejskiej w MiędzyrzeczuPo stwierdzeniu quorum ( obecnych było 17 radnych) pani Maria Kijak, Przewodnicząca Rady Miejskiej rozpoczęła obrady.
W ramach pierwszego punktu Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. (Projekt nr 1).
Przypomnijmy
W dniu 23 października 2017 roku wpłynęła skarga Jacka i Beaty Bełz, wspólników spółki cywilnej Agencja Usługowa DUET na uchwałę nr 40/395/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
Zgodnie z art. 54 § 2 Ustawy Prawo o postępowaniu przed Sądem Administracyjnym, organ, czyli w tym przypadku Rada Miejska w Międzyrzeczu przekazuje skargę Sądowi wraz z kompletami i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W przedmiotowej sprawie żaden z radnych nie zabrał głosu.  Podczas głosowania nad uchwałą 14 radnych było za, 2 radnych się wstrzymało, a jeden był przeciw.
Uchwała czternastoma głosami została przyjęta.

42 Sesja Rady Miejskiej w MiędzyrzeczuPunkt trzeci porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017 (projekt nr 2) .
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz przedstawił projekt uchwały.
Generalnie, zaproponowane zmiany w budżecie gminy mają umożliwić w wyniku przesunięcia niezbędnych środków, między innymi na sfinalizowanie remontu mostu przez Obrę w ciągu ulicy Ożoga.
Ujmując kwestię w dużym skrócie, podjęte prace związane z remontem wspomnianego mostu, a konkretnie ich zakres uległ zmianie. Jak już wiemy wojsko w tamach realizacji I Etapu wbiło zgodnie z założeniem niezbędną ilość pali, które miały za zadanie wzmocnić całą konstrukcję. W trakcie prac okazało się, że dotychczasowa konstrukcja nośna mostu jest bardziej zdegradowana niż wcześniej to oceniono. Dodatkowo pracujący na moście kafar mocno nadwyrężył konstrukcję. W związku z tym podjęto decyzję o rozebraniu dotychczasowej konstrukcji i w oparciu o nowe pale ma być wybudowany nowy most.
W założeniu docelowo most zostanie wyposażony w drewnianą jezdnię i metalowe bariery.

Przesunięte środki finansowe powinny zabezpieczyć realizację tego zadania.
Zaproponowany projekt uchwały został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie, siedemnastoma głosami.

42 Sesja Rady Miejskiej w MiędzyrzeczuOstatni punkt porządku obrad dotyczył podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” (projekt nr 3).
Szczegóły projektu uchwały przedstawiła pani Katarzyna Szadkowska.
Uchwałę podczas głosowania przyjęto szesnastoma głosami. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

Przypomnijmy
Przyjęcie wspomnianej uchwały w konsekwencji umożliwi realizację projektu obejmującego aż 11 miejsc w całym mieście, w tym teren nieszczęsnej łączki kolejowej.

Warto jeszcze raz przypomnieć, że zakres wspomnianego projektu obejmuje następujące obszary w Międzyrzeczu:
Zadanie 1: Rozwój zieleni – park przy ul. Stoczniowców Gdańskich;
Zadanie 2: Rozwój zieleni – Ogródek Jordanowski i Skwery wzdłuż ul. Staszica;
Zadanie 3: Rozwój zieleni – promenada nad Obrą;
Zadanie 4: Rozwój zieleni – Bulwar Jana Pawła II;
Zadanie 5: Rozwój zieleni – skwer „Kaczy Dołek”;
Zadanie 6: Rozwój zieleni – tereny zieleni przy ul. Podzamcze;
Zadanie 7: Rozwój zieleni – tereny zieleni „Łąka kolejowa”;
Zadanie 8: Rozwój zieleni – teren zieleni przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich
Zadanie 9: Rozwój zieleni – skwer przy ulicy Jacka Malczewskiego;
Zadanie 10: Rozwój zieleni – teren zieleni przy dawnym folwarku;
Zadanie 11: Rozwój zieleni – Planty w Międzyrzeczu.

Proces rewitalizacji, tak zwanych terenów zielonych będzie trwał 2 lata, a pierwsze prace w założeniu powinny się rozpocząć już w 2018 r.

Ostatnim punktem obrad tej wyjątkowo krótkiej sesji było zamkniecie obrad.


Wysłuchaj przebiegu 42. Sesji Rady Miejskiej w formie Audio


Wracając do kwestii mostu w Świętym Wojciechu, trzeba stwierdzić, że całe przedsięwzięcie związane z jego remontem, mówiąc delikatnie zostało dość dziwnie zaplanowane. Wojsko ze swojego zadania w ramach I Etapu remontu wywiązało się wzorowo i szybko. Niestety dla mieszkańców niezrozumiały jest obecny przestój w pracach. Na moście pojawiło się ogrodzenie i poza tym nic się nie dzieje.
Nie udało mi się ustalić terminu zakończenia prac. Jest to o tyle istotne, że nadchodzi okres jesienno zimowy i z pogodą może być różnie. Most aktualnie jest praktycznie terenem budowy i nikt nie powinien z niego korzystać. Rozebrane są bariery i most jest wyłączony z użytkowania..

Brak mostu mieszkańcom Świętego Wojciecha mocno skomplikował życie, szczególnie osobom, które muszą dotrzeć do pracy i dzieciom uczęszczającym do szkoły.

Na okres w którym most nie będzie dopuszczony do użytkowania Urząd Miejski zabezpieczyć ma transport autobusowy dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię