OGŁOSZENIE

Ćwiczenia ratownicze i XI Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Ziemi Lubuskiej odbyły się w Międzyrzeczu po raz 9. Pod patronatem Wojewody Lubuskiego i Burmistrza Międzyrzecza.

GREENMEDline 2017Otwarcie z udziałem wielu oficjeli odbyło się 4 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiW. Byli m.in.: Krystyna Sibińska – Posłanka na Sejm RP, Waldemar Gredka – Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Remigiusz Lorenz – burmistrz Międzyrzecza, płk Piotr Zieja – szef sztabu 11 DKPanc w Żaganiu, płk Piotr Malinowski – d-ca 17 WBZ, jego zastępca płk Wojciech Ziółkowski, ppłk Dariusz Gajek –z-ca d-cy 4 pplot w Czerwińsku, st. bryg. Marek Harkot – Komendant Powiatowy PSP, insp. Paweł Rynkiewicz – Komendant Powiatowy Policji, Zofia Plewa – członek zarządu rady powiatu. Gościem Honorowym był gen. broni dr Mirosław Różański.
Symbolicznego otwarcia dokonali wspólnie Mirosław Janz (komandor ćwiczeń) i ppłk Rafał Miernik – Szef Szkolenia 17 WBZ. Obaj 12 lat temu podjęli inicjatywę organizacji takich ćwiczeń i z powodzeniem od 11 lat im to wychodzi.

 – „Dużo się mówi obecnie o bezpieczeństwie” – mówi gen. M. Różański –  „Według mnie bezpieczeństwo to symetria. A dzisiejsze ćwiczenia to jest dobry przykład współdziałania wszystkich służb i różnych agent naszego państwa jest taką gwarancją. Zarówno decydenci, dowódcy, włodarze miast i gmin oraz wy, biorący udział w  ćwiczeniach, zdają sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie legislacji, w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i proceduralnych. Życzę aby te ćwiczenia były dobrym asumptem do poszukiwania takich rozwiązań.”

Bezwzględnie miał rację gen. Różański. Wojsko poprzez misje w Iraku i Afganistanie opracowało normy ratownictwa medycznego na polu walki, unormowało prawnie i finansowo status ratowników. Na odcinku cywilnym jest jednak wiele do zrobienia.

 – „Jestem tutaj kolejny raz” – mówi K. Sibińska – „Takie ćwiczenia konsolidują wszystkie służby ratownicze reprezentowane przez wojsko, policję straż pożarną, ratowników medycznych, wolontariuszy. Bardzo ważna jest współpraca samorządów lokalnych i administracji państwowej, bo różna jest podległość służbowa. Sytuacja kryzysowa jednoczy i te ćwiczenia temu służą. Ćwiczenia doskonalą i eliminują błędy. Nad bezpieczeństwem warto pracować, pewne rzeczy mamy niedopracowane legislacyjnie lub proceduralnie. Warto docenić tych, choćby w wymiarze finansowym tych, którzy nad naszym bezpieczeństwem czuwają.”

Lokalna społeczność była, poprzez plakaty, zaproszona na stację paliw NEO, gdzie odbyła się pełna dynamiki pokaz ataku terrorystycznego, działanie gorzowskiego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, policji z KPP, służb ratowniczych, wojska i nie mniej efektywnego działania niemieckich ratowników-ochotników z Katastrophenschutz z Frankfurtu/Odrą. Rozwinęli oni namiotowy szpital polowy do segregacji osób poszkodowanych z pełnym wyposażeniem do zabiegów, o którym nasze służby ratownicze mogą tylko pomarzyć, bowiem takowego nie mają. To ćwiczenie było obserwowane m.in. przez Władysława Dajczaka – Wojewodę Lubuskiego.

 – „Jako wojewoda bardzo się cieszę, że po raz dziewiąty takie ćwiczenie tutaj w Międzyrzeczu jest przeprowadzane” – mówi W. Dajczak – „Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych priorytetów i biorąc pod uwagę to, co wokół na świecie się dzieje, ćwiczenie współdziałania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo łącznie z udziałem służb z zagranicy, tutaj grupy niemieckiej z granicznego Frankfurtu nad Odrą jest niezwykle cenne dla podnoszenia bezpieczeństwa. Ćwiczący doskonalą się po to, aby w razie realnego zagrożenia nieść pomoc, na którą społeczeństwo ma prawo liczyć.”

Transmitowane było również przez TVP-3 Gorzów i TVN-24. Widzowie mogli obejrzeć akcję na zainstalowanym telebimie (działania antyterrorystów wewnątrz lokalu, niesieni pomocy przez służby medyczne cywilne i wojskowe). Kolejne etapy działań były komentowane przez fachowców. Z uwagi na nagrywanie i przekaz przez kilka kamer TV na żywo, siła nagłośnienia była ograniczona, aby nie powstały zakłócenia sprzęgające, stąd nie wszędzie merytoryczny opis działań był słyszalny.

 -„W ćwiczeniach wzięło udział 30 zespołów ratowniczych, cywilnych i wojskowych” – mówi Mirosław Janz„Dodatkowo grupa antyterrorystyczna, policjanci, żołnierze z 17 WBZ i strażacy zawodowi oraz druhowie-ochotnicy. Przeprowadzono pozorację nocną na miejscowym targowisku i dzienną na stacji paliw NEO. Ćwiczenia były integralną częścią XI mistrzostw ratownictwa medycznego naszego województwa. Gościnnie bierze udział zespół ratowniczy z Bydgoszczy.”

17 WBZ wystawiła bojowe Rosomaki, w tym w wersji sanitarnej. Swoje stoisko miał Wydział Prewencji KWP i KPP oraz Wydział Ruchu Drogowego KWP z Gorzowa Wlkp.

Zwieńczeniem ćwiczeń była związana tematycznie konferencja w sali MOK. Otworzył ją Robert Paluch – Wicewojewoda Lubuski. Referentami byli pracownicy dydaktyczni Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.  Dr hab. Karol MauschStres-osobowość i radzenie sobie ze stresem”, dr inż. Stanisław LenardProblematyka kierowania działaniami nadzwyczajnymi”, dr Andrzej Skwarski i dr Robert MaciejczykFormalno-prawne aspekty pracy operacyjno-rozpoznawczej w zwalczaniu terroryzmu”. Dodatkowo był wykład Adama Pogorzelskiego „System teleinformatyczny DGT. Bezpieczna komunikacja w obliczu cyberzagrożeń”. Moderatorem był ppłk Rafał Miernik. W holu MOK czynna była wystawa sprzętu technicznego, pomocnego w pracy ratowników medycznych.

W ćwiczeniu brała grupa umundurowana, Samodzielna Jednostka Strzelecka nr 4053 z Zielonej Góry. Jej członkowie pełnili służbę na wyznaczonych posterunkach chroniąc obiekt zakwaterowania ćwiczących jak i park pojazdów ratowniczych.

 – „Służba w wojsku mnie inspiruje, zanim ukończę szkołę zdecydowałem się na członkostwo w „Strzelcu” w którym jestem już ponad rok” – mówi Izabela Nawrot – „Ćwiczymy m.in. taktykę zieloną w trenie leśnym oraz czarną w zabudowaniach. Jest to namiastka taktyki wojskowej. Jestem mieszkanką Nowej Soli, i tutaj nasza jednostka w zespole szkół spożywczych ma swoją siedzibę. Stanowimy zgrany zespół, instruktorzy są wspaniałymi perfekcjonistami. Udział nasz w tym ćwiczeniu polega na ochronie mienia ćwiczących.” 
Ponieważ ćwiczące służby korzystały z własnych środków łączności, pracując w różnych częstotliwościach, koordynatorem łączności był st. chor. sztab. Rezerwy Sławomir Rynkowski.

Obserwatorzy dokonali oceny działań ratownictwa medycznego i na zakończenie ćwiczeń zostały wręczone puchary przez kierownictwo ćwiczeń i wicewojewodę. Puchary burmistrza Międzyrzecza otrzymały zespoły  za zajęcie: 1 m-ca Nowy Szpital Świebodzin, 2 m-ce – 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwińsku, 3 m-ce Szpital w Gorzowie Wlkp. Puchary starosty Powiatu Międzyrzeckiego otrzymali: 1 m-ce Biuro ćwiczeń, 2 m-ce – „Strzelec” Nowa Sól-Zielona Góra, 3 m-ce – DRK Frankfurt/Odrą. Ponadto za całokształt ćwiczeń Puchar Wojewody Lubuskiego otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu (odebrał go zastępca).