Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

W odpowiedzi na inicjatywę ministra środowiska, Lasy Państwowe przekażą 2 mln zł wsparcia dla służb medycznych walczących z koronawirusem.

Po konsultacji z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych jednostki organizacyjne przeznaczą te środki na pomoc szpitalom na obszarze ich działania, m.in. na zakup respiratorów.

„W tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii każda okazana pomoc jest dużym wsparciem. Za dwa miliony złotych można zakupić szereg potrzebnych teraz środków do ratowania zdrowia i życia. Polska służba zdrowia codziennie walczy o ludzkie życie. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w walkę z epidemią” – podkreśla minister środowiska Michał Woś.

Leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w ramach ww. projektu przekazali 130 tys. zł do dwóch szpitali: na zakup respiratora do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie – 90 tys. zł. oraz na zakup środków ochrony indywidualnej do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlp. – 40 tys. zł.

Andrzej Szelążek, dyrektor RDLP w Szczecinie

„W imieniu swoim, jak i wszystkich leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, dziękuję pracownikom służb medycznych za ich pracę w tym trudnym okresie” – powiedział Andrzej Szelążek, dyrektor RDLP w Szczecinie.